Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2008 – Tvärteologiskt nummer.

I detta innehållsrika ingångsnummer berörs ett brett antal ämnesområden. Jag kallar detta för ”Tvärteologi”. Detta begrepp har inget med norrländska att göra utan pekar på att discipliner som systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap och exegetik alla hör till ämnet teologi. Finns det något ämne som har så många skiftande bottnar som just teologin?

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm