Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2008 – Tvärteologiskt nummer.

I detta innehållsrika ingångsnummer berörs ett brett antal ämnesområden. Jag kallar detta för ”Tvärteologi”. Detta begrepp har inget med norrländska att göra utan pekar på att discipliner som systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap och exegetik alla hör till ämnet teologi. Finns det något ämne som har så många skiftande bottnar som just teologin?

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström