Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt.

Ingång 1 2012 Diakonins historia

Nr 1 2012 Diakonins historia – en översikt

Av Carl-Erik Sahlberg

I detta nummer av Ingång har docent Carl-Erik Sahlberg skrivit en översikt av diakonalt arbete med början i Jesu egna gärningar och den tidiga kyrkan. Via medeltidens klosterdiakoni kommer han in i reformationens och pietismens nyansatser, och därifrån till 1800- och 1900-talets omfattande diakonala arbete. Han drar två viktiga slutsatser i sin översikt. Dels att kyrkans missionsverksamhet nästan alltid gått hand i hand med diakonalt arbete, dels att diakoni ofta inneburit ett arbete att försöka påverka samhällets rådande värderingar och orättfärdiga samhällsstrukturer.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm