Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt.

Ingång 1 2012 Diakonins historia

Nr 1 2012 Diakonins historia – en översikt

Av Carl-Erik Sahlberg

I detta nummer av Ingång har docent Carl-Erik Sahlberg skrivit en översikt av diakonalt arbete med början i Jesu egna gärningar och den tidiga kyrkan. Via medeltidens klosterdiakoni kommer han in i reformationens och pietismens nyansatser, och därifrån till 1800- och 1900-talets omfattande diakonala arbete. Han drar två viktiga slutsatser i sin översikt. Dels att kyrkans missionsverksamhet nästan alltid gått hand i hand med diakonalt arbete, dels att diakoni ofta inneburit ett arbete att försöka påverka samhällets rådande värderingar och orättfärdiga samhällsstrukturer.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid