Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 14 EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Ingang 2 2014Detta nummer av ingång innehåller en välgrundad uppsats på avancerad nivå, producerad vid Wycliffe Hall i Oxford av en ung Johannelundsteolog.
Jens Gunnarsson, med rötterna i Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, betraktar de s.k. tjänstegåvorna i Efesierbrevets fjärde kapitel ur ett historiskt och nutida perspektiv med fokus på EFS. Slutligen ger Jens sina egna synpunkter på hur man kan se på dessa gåvor och benämna dem. En fråga som väcks är om EFS utvecklats till en ”pastoriserad” rörelse, snarare än en missionsrörelse.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström