Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2008 – Perspektiv på Lag och evangelium som tal om Gud.

Lag och evangelium som tal om Gud är titeln på den avhandling i systematisk teologi som Tomas Nygren försvarat vid Menighetsfakulteten i Oslo, hösten 2007. Tomas är numera lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Avhandlingen vetter åt flera håll som är dagsaktuella. Redaktionen för ingång har därför bett fyra forskare från olika discipliner att belysa avhandlingen från sitt perspektiv.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson