Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2010 – Kyrkotillväxt och tillbakagång – faktorer i Sverige och Etiopien.

Inom 3-5 år kommer Mekane Yesuskyrkan i Etiopien att ha växt förbi Svenska kyrkan vad det gäller antalet medlemmar och blir därmed världens största lutherska kyrka. Samtidigt tappar Svenska kyrkan ungefär 1,1 procent av sina medlemmar varje år. Att förstå faktorer bakom församlingsväxt eller tillbakagång är en viktig kunskap som behövs för att kunna analysera och genomföra förändringar i församlingsarbete.  I detta nummer tar vi upp några artiklar som söker förklara dynamiken bakom tillväxt och tillbakagång. Jonas Lindberg, doktorand i religionssociologi och en av Johannelunds tidigare studenter, inleder med en analys av faktorer bakom och tendenser när det gäller utträden ur Svenska kyrkan. Magnus Hagström, också han en av Johannelunds tidigare studenter, som de senaste åren verkat som missionär i Nakamte, Etiopien, ger en analys av faktorer bakom den numerära tillväxten i Mekane Yesuskyrkan. Andreas Decker avslutar därefter med en recension av Fredrik Modéus nyutkomna bok Längta efter liv, församlingsväxt i Svenska kyrkan. Boken är viktig för det svenska sammanhanget, eftersom Modéus visar på 35 församlingar som går mot strömmen och faktiskt växer i Sverige.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm