Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten.

Ingång 2 2012 Kyrkan och nyandligheten

Nr 2 2012 Kyrkan och nyandligheten

Nyandligheten är idag en etablerad del av svensk religiositet. Den påverkar kristna kyrkor och utmanar till att ta ställning. I detta nummer ingår fem artiklar som är baserade på föreläsningar vid Johannelund under 2011 och 2012. Författarna står för lite olika perspektiv och därför kan de olika artiklarna ses som självständiga bidrag i en debatt. De syftar dock till en grundligare analys och förståelse av nyandligheten och belyser olika kristna förhållningssätt till denna.   Vår förhoppning är att dessa artiklar ska bidra till en klarsyn och en konstruktiv bedömning av nyandligheten från ett kristet perspektiv.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog