Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor.

Ingång 3 2013 framsida”Själavård i mötet med människor” är temat för detta nummer av ingång. En självklar mening kan tyckas. Men problematiserar vi själva mötet något så inser vi att de människor vi möter är olika. Vi kan som Fredrik Brosché skriver kanske t.o.m. tala om olika ”människotyper” med olika barlast, sår och erfarenheter. Just sår och inre helande är också en utgångspunkt för Birgitta Sjöström Aasas artikel, där hon delar med sig av egna erfarenheter i mötet med människor. Lars-Göran Sundberg, slutligen beskriver olika situationer och utmaningar där människor söker sig till själavård.

 

Pris: 50kr

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg