Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2008 – Ateism, sekularisering och kristen tro – och kyrkans svar?.

De teologiska dagarna vid Johannelunds teologiska högskola, oktober 2007, hade denna rubrik. Föreläsarna som medverkade sökte besvara frågor som: Hur ser dagens religiösa landskap ut? Vad kan vi lära i debatten med Christer Sturmark och andra företrädare för nyhumanisterna? Vad kan vi lära för den offentliga debatten? Går det att med intellektuell hederlighet argumentera för Guds existens idag?
Detta dubbelnummer av ingång innehåller bidrag från flertalet av de medverkande föreläsarna: Jayne Svenungsson, Lars Johansson, Mikael Mogren och Sebastian Rehnman. Utöver dessa skribenter, publicerar vi även en kort artikel av Linus Jaehnke, student vid Johannelund. Jaehnke undersöker i sin artikel ett av Christer Sturmarks argument mot Guds existens. Till sist bidrar Klas Lundström, lektor vid Johannelund, med en sammanfattning och recension av boken Guds närmaste stad? En studie av religionens betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet.

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg