Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2010 – Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionsällskapet Bibeltrogna Vänner 1911.

Denna antologi är ett resultat av det forskarsymposium ELM-BV och EFS gemensamt bjöd in till på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 20-21 april 2010. De artiklar som här publiceras hölls som föredrag vid symposiet och har sedan vidareutvecklats. EFS och ELM-BV ger tillsammans med Johannelunds teologiska högskola ut denna antologi för att stimulera till fortsatt reflektion och forskning kring rörelsens utveckling.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid