Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen.

Den mindre församlingen

Den mindre församlingen av Klas Lundström                         

Vad är det som är speciellt med mindre församlingar? Hur fungerar församlingar med 20, 50 eller 70 aktiva personer? Hur kan en församling leva, utvecklas och växa trots små resurser? Inte mycket är skrivet på svenska om detta ämne. Detta nummer av Ingång presenterar internationell forskning om mindre församlingar och olika modeller som kan öka vår förståelse av församlingslivet. Boken syftar till ge praktiska verktyg för mindre församlingar som gör ett träget arbete trots få gudstjänstbesökare och utan möjlighet att ha någon anställd på heltid.

Pris 120 kr

 

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström