Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt.

Ingång 3-4 2012 Predikan och kyrkoväxt

Nr 3-4 Predikan och kyrkoväxt

Predikan och församlingsväxt är två ämnen som är avgörande för kyrkans framtid. I den första delen av detta nummer finns ett fokus på predikan enligt Carl Olof Rosenius och predikan utifrån Gustaf Wingrens teologiska utgångspunkt. I den andra delen av numret finns ett fokus på församlingsväxt och metoder för församlingsväxt och församlingsutveckling.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström