Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt.

Ingång 3-4 2012 Predikan och kyrkoväxt

Nr 3-4 Predikan och kyrkoväxt

Predikan och församlingsväxt är två ämnen som är avgörande för kyrkans framtid. I den första delen av detta nummer finns ett fokus på predikan enligt Carl Olof Rosenius och predikan utifrån Gustaf Wingrens teologiska utgångspunkt. I den andra delen av numret finns ett fokus på församlingsväxt och metoder för församlingsväxt och församlingsutveckling.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson