Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt.

Ingång 3-4 2012 Predikan och kyrkoväxt

Nr 3-4 Predikan och kyrkoväxt

Predikan och församlingsväxt är två ämnen som är avgörande för kyrkans framtid. I den första delen av detta nummer finns ett fokus på predikan enligt Carl Olof Rosenius och predikan utifrån Gustaf Wingrens teologiska utgångspunkt. I den andra delen av numret finns ett fokus på församlingsväxt och metoder för församlingsväxt och församlingsutveckling.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson