Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 4 15 – Entreprenörskap och kristen tro.

Ingang-4-2015-v2-1Sedan 2009 har Centrum för Utveckling (CFU) vid Johannelunds teologiska högskola genomfört årliga konferenser kring teman om ”arbetsliv – kristen tro”.  I detta nummer av Ingång, vill vi visa på hur vi arbetar med olika frågeställningar och ge dig ett smakprov på innehållet i vår senaste konferens kring ”Entreprenörskap – teologi – kristen tro” som hölls i april 2015.  Här har vi alltså samlat några texter från de föredrag som hölls. Du får en historisk – teologisk belysning av entreprenörskap. Du får ta del av undervisning från bibeln kring begreppet entreprenörskap. Här ges även ett smakprov på globalt engagemang med exempel från Afrika. Numret avslutas med teologisk reflektion av Richard Higginson från Cambridge.

Berne Persliden
/redaktör för detta nummer av Ingång/

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson