Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 4 2009 – Bibel och historia.

Bibelvetenskapen – eller exegetiken – ägnar sig ofta åt detaljer. Men i detta nummer av ingång har vi valt att låta mer övergripande frågor vara i fokus. Den första artikeln handlar om Johannesevangeliet och historien, alltså om frågan på vilket sätt det fjärde evangeliet är historiskt trovärdigt. Den andra artikeln anknyter till samma tema. Där redovisar
högskolelektor James Starr en grundlig läsning och analys av Jonas Gardells bok Om Jesus. Den tredje artikeln är av delvis annat slag, även om också den anknyter till Bibeln och historien. Med utgångspunkt från en stor gammaltestamentlig teologi gör författaren till artikeln – Markus Hector – ett svep över Gamla testamentets berättande litteratur för att just ge en översikt.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström