Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2-3 2009 – Pedagogik för tro.

Tanken väcktes för ungefär ett år sedan – eller var det en insikt: rektor Lars- Göran Carlsson ska gå i pension. Det bör uppmärksammas på något sätt. Varför inte ge ut en festskrift? Så blev det; detta är resultatet. Skriften är till sitt innehåll blandad. De som bidrar har skrivit utifrån egna erfarenheter. Den enda önskan vi i redaktionen hade när vi inbjöd till medverkande, var att det på något sätt skulle anknyta till pedagogik. Och så har det blivit.

I samtliga texter finns kopplingar till Lars-Göran Carlssons intressen och kompetenser. Lars-Göran har varit rektor för Johannelunds teologiska högskola under en för skolan mycket dynamisk period. Och han har inspirerat, visionerat, planerat och lett högskolans arbete på ett föredömligt sätt. Vi, hans kolleger och vänner, vill därför med denna lilla festskrift uppmärksamma hans insats och önska honom välsignade dagar framöver.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan