Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kontakt. Fråga, kommentera, hälsa.

Välkommen att kontakta oss!

Johannelunds teologiska högskola
Heidenstamsgatan 75
754 27 Uppsala
E-post: info@johannelund.nu

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan