Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Administration.

James Starr, rektor

Lektor i exegetisk teologi

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Anna Cavrell-Frisell, högskoleadministratör

018-16 99 03
anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

Åsa Granath, studierektor för högskoleutbildning

018-16 99 07
asa.granath@johannelund.nu

Torbjörn Larspers, studierektor pastorala moment

Lektor i historisk-praktisk teologi
Teol. Dr.

018-16 99 05 (arbetsrum), 0760-488 780 (mobil)
torbjorn.larspers@johannelund.nu
För att läsa Torbjörns CV, klicka här

Gunnar Löfgren, vaktmästare

018-16 99 19 (arbetsrum), 076-327 77 98 (mobil)
gunnar.lofgren@johannelund.nu

Elin Tyrberg, lokalvårdare

018-16 99 01
elin.tyrberg@johannelund.nu

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan