Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Administration.

James Starr

Rektor, docent i Nya testamentet

james.starr@johannelund.nu

Kjell O. Lejon

Vicerektor

kjell.o.lejon@liu.se

Anna Cavrell Frisell

Högskoleadministratör

018-16 99 03
anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

  

Simon Johansson

Studievägledare, adjunktlärare i Nya testamentet

studievagledning@johannelund.nu

076-4663818
 
Telefontider:
Tisdagar 14:00-15:00
Torsdagar 10:30-11:30
 

Per Stenlund

Biblioteksansvarig

018-16 99 20
biblioteket@johannelund.nu

Maria Landälv

Kommunikatör

kommunikation@johannelund.nu

Hanna Dijkstra

Projektkoordinator

hanna.dijkstra@johannelund.nu

David Nyström

Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria
Tf Studierektor

david.nystrom@johannelund.nu

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm