Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Administration.

James Starr, rektor

Lektor i exegetisk teologi

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Anna Cavrell-Frisell, högskoleadministratör

018-16 99 03
anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

Åsa Granath, studierektor

018-16 99 07
asa.granath@johannelund.nu

Gunilla Bäcks, studievägledare

Leg. gymnasielärare, Teol. kand.

018-16 99 27
gunilla.backs@johannelund.nu

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg