Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Administration.

James Starr, rektor

Docent i Nya testamentet
Teol dr (Lund), VDM

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Kjell O. Lejon, vicerektor

Professor i religionsvetenskap, historisk teologi
PhD (UCSB) , Teol dr (Lund)

Anna Cavrell-Frisell, högskoleadministratör

018-16 99 03
anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

Åsa Granath, studierektor

018-16 99 07
asa.granath@johannelund.nu

Gunilla Bäcks, studievägledare

Leg. gymnasielärare, Teol kand

018-16 99 27
gunilla.backs@johannelund.nu

Per Stenlund, biblioteksansvarig

018-16 99 20
biblioteket@johannelund.nu

Kommunikation

018-16 99 04
kommunikation@johannelund.nu

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson