Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kjell O Lejon, Högskolerektor (50%).

Kjell
Professor i religionsvetenskap, historisk teologi
PhD (UCSB) , TD (Lund)
 

018-16 99 06, 0701-42 12 32
kjell.lejon@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Kyrkohistoria, allmän
  • Svensk kyrkohistoria
  • Religion och politik
  • Religion och politik i USA

Utbildning

2007 Professor, Linköpings universitet

2000 Docent, Lunds universitet

1988 Teologie Doktor (TD), kyrkohistoria, Lunds universitet

1987 Doctor of Philosophy (PhD), Religious Studies, University of California, Santa Barbara

1986 Teologie licentiat (TL), kyrkohistoria, Lund University, 1986

1986 Master of Arts (MA), Religious Studies, University of California, Santa Barbara

1984 Pastoralteologisk examen, Svenska kyrkans pastoralinstitut, Lund

1983 Teol. kand. (TK), Lunds universitet

1979 Reservofficersexamen (infanteriet

Anställningar

2015 Högskolerektor, Johannelunds teologiska högskola

2007 Professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi, Linköpings universitet

2012 Forskningsmiljöföreståndare för Forskningsmiljön för kulturvetenskaper, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet

2010 Programansvarig för det religionsvetenskapliga programmet, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet

2008 Visiting Professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Claremont McKenna College, Claremont University Consortium, academic year 2008/09.

2007 Visiting Professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Claremont McKenna College, Claremont University Consortium, academic year 2007/08.

2005 Crown Visiting Professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Claremont McKenna College, Claremont University Consortium, academic year 2005/06.

2003 Studierektor, Religionsvetenskap, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet

2003 Forskningsledare för Forskarskolan för identitet och pluralism, Institutionen för religionsvtenskap, Linköpings universitet, jan 2003–jan 2004.

2000 Proprefekt, , Institutionen för religionsvetenskap, Linköpings universitet, 2000–2005.

2000 Bitr. studierektor, Institutionen för religionsvetenskap, Linköpings universitet, 2000–2002.

1998 Universitetslektor i historisk teologi, Institutionen för Tema, Linköpings universitet

1997 Vik. universitetslektor (deltid) i kyrkohistoria, Institutionen för Tema, Linköpings universitet, 1997–98

1992 Domkyrkokaplan I Uppsala domkyrka 1992–98.

1987 Kyrkoadjunkt/Komminister i Värnamo

1984- Sommartjänstgöringar i Borgholm, Kastlösa stiftsgård, Tallnäs stiftsgård

1984 Prästvigd för Växjö stift

Uppdrag och engagemang

Redaktör
Linköping Studies in Identity and Pluralism. Linköping University Electronic Press

Linköping Studies in Religion and Religious Education. Linköping University Electronic Press

Redaktionsråd
Theofilos, nordisk akademisk tidskrift

Gästföreläsningar (i urval)
2015 Föreläsning, International Historical Congress, Jinan, Kina

2015 Föreläsning, Konferensen Protestantism on Screen: Religion, Politics, and Aesthetics in European and American Movies, Wittenberg, Tyskland

2015 Gästföreläsning, Lunds universitet, CTR

2014 Gästföreläsning, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield/Chicago, USA

2011 Gästföreläsning, University of Houston, USA

2011 Gästföreläsning, Mary Immaculate College, Limerick University, Ireland

2009 Gästföreläsning, Doha International Institute (DIIFSD), Doha, Qatar

2006 Föreläsning, Christianity & American Heritage Conference, Liberty University, Va., USA

2006 Gästföreläsning, Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA

2006 Gästföreläsning, Pomona College, USA

2005 Gästföreläsning, Åbo Akademi, Finland

2005 Gästföreläsning, Augustana College, Rock Island, USA

2005 Föreläsning, m.m., The Religion and the American Presidency Conference, Claremont McKenna College, USA, 2005

2004 Gästföreläsning, Northwestern University, Chicago, USA

2001 Gästföreläsning, University of Helsinki, Department of Theology, Finland

2001 University of California, Santa Barbara, Department of Religious Studies, USA

2001 Gästföreläsning, University of Chicago, Divinity School, USA

2001 Gästföreläsning, North Park University/North Park Seminary, Chicago, USA

1999 Föreläsningar, Mary Immaculate College, Limerick University, Ireland

1995 Föreläsningar i liturgik (diakonutbildning) Samariterhemmet, Uppsala, 1995–1997.

1987 Föreläsningar i etik och människosyn, Hälsohögskolan), Jönköping, 1987–1992.

Författarskap i urval

Böcker

Lejon, Kjell O., George H. W. Bush. Faith, Presidency and Public Theology. Frankfurt am Main/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang International Academic Publishers/Peter Lang Edition 2014.

Lejon, Kjell O., Linköping – An Introduction to the Diocesan history. DIOCESIS LINCOPENSIS V. Artos. Skellefteå. 2012

Lejon, Kjell O., Tyckandets Tyranni. Om modern svensk intolerans i toleransens namn. BV-förlag. Örkelljunga. 2010.

Lejon, Kjell O., Linköping – Timeline of the Diocesan History. DIOCESIS LINCOPENSIS IV samt Linköpings stiftshistoriska sällskaps småskriftserie, 4. Linköping 2010 (Kortare häfte)

Lejon, Kjell O., Askeby kloster – klostertid och klosterliv. DIOCESIS LINCOPENSIS III. Artos & Norma. Skellefteå. 2008.

Lejon, Kjell O. (red.), DIOCESIS LINCOPENSIS II: Medeltida internationella influenser – några uttryck för en framväxande östgötsk delaktighet i den västeuropeiska kulturgemenskapen. Artos & Norma, Skellefteå 2005.

Lejon, Kjell O., DIOCESIS LINCOPENSIS – historik över Linköpings stift. Artos. Skellefteå 2005.

Lejon, Kjell O., Bush och det tysta kriget. Abortfrågan från Richard Nixon till George W. Bush. ProVita. Uppsala 2004.

Lejon, Kjell O. (red.), E Pluribus Unum? – Studier i religiös identitet och pluralism, Introduction, 9-11; article, »E Pluribus Unum? – En introduktion till några identitetsmarkörer i amerikansk civilreligion.,» 29–76, Linköping Studies in identity and Pluralism, No.2, Linköping University Electronic press, Linköping 2003.

Lejon, Kjell, Till kristendomens försvar – Om John Gresham Machen och hans kamp mot liberalteologin. Artos. Skellefteå 2002.

Anders Nygren’s Religious Apriori with an Introduction by Walter H. Capps. Capps, Walter H. & Lejon, Kjell O., (red.)., Linköping Studies in Religion and Religious Education, No 2, Linköping University Electronic Press. Linköping 2000.

Lejon, Kjell O., »På liv och död!» Presidenterna och abortfrågan 1973-2000. Pro Vita. Uppsala 2000.

Lejon, Kjell O., Kyrkan och tvångssteriliseringarna 1935–1975. Svenska kyrkans forskningsråd. Tro & Tanke Supplement 1999:1. Uppsala 1999.

Lejon, Kjell O., Helgon. Historik och kalendarium i svensk-evangelisk tradition. Svenska kyrkans forskningsråd. Tro & Tanke 1998:4. Uppsala 1998.

Lejon, Kjell O., Gravhällarna i Uppsala Domkyrka – och människorna under dem. Ett stycke kultur- och kyrkohistoria. Uppsala stifts herdaminne, I:3 and Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska föreningen II, Ny följd nr. 50. Uppsala 1997.

Lejon, Kjell O. U., “God Bless America!” President George Bushs religio-politiska budskap. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 32. Lund University Press. Lund 1994.

Lejon, Kjell O., S:t Erikslegenden med kommentar. SARI. Uppsala 1994 (Kortare häfte)

Lejon, Kjell O., Carpe diem! Om tiden, tingen och tillvaron, SARI, Skillingaryd, 1992. (Kortare häfte)

Lejon, Kjell O., Mitt i Livet. Vanliga människors erfarenhet av »en annan» verklighet. SARI. Skillingaryd 1992. (Kortare häfte)

Lejon, Kjell O. U., Reagan, Religion and Politics. The Revitalization of “A Nation under God” during the 80s. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 19. Lund University Press. Lund 1988. Also published by Chartwell-Bratt, Bromley, England. 1988.

Lejon, Kjell O. U., One Nation under God? UMI, Ann Arbor 1987.

Artiklar/kapitel (i urval)

Lejon, Kjell O., “De arte moriendi – om konsten att dö.” Chapter in a forthcoming volume: Föreställningar om döden – en antologi (ed. Kjell O. Lejon), Linköpings universitet.

Lejon, Kjell O., ”Försök till kortfattat bidrag till S:t Lars församlingshistorik –sporadiska nedslag” (55s). To be published on the S:t Lars website.

Lejon, Kjell O.,”Protestantism and the Conflict of the Flesh in the Danish Babette’s Feast”. Chapter in a forthcoming volume: Protestantism on Screen: Religion, Politics and Aestetics (ed. Gaston Espinosa, Erik Redling, and Jason Stevens).

Lejon, Kjell O., ”Cistercienserna i Skandinavien”. Chapter in a forthcoming book (Gotländskt Arkiv 2015).

30. Lejon, Kjell O., ”Religion och Film. Film som undervisningsunderlag i religionskunskap” (Chapter in an edited volume on didactics in the social sciences. To be published)

Lejon, Kjell O., “Lutheranism or Secularism? Perspectives on the Lutheran Foundation of the Scandinavian Welfare States – and Signs of New Religious Impulses in the Contemporary Secular Setting.” Theofilos, Vol. 6, Nr. 2, 2013, 4–12.

Lejon, Kjell O., ”The China Diary. A Brief Comment on the Spiritual Dimension of George H.W. Bush’s tenure in China according to The China Diary.” Linköping Studies in Religion and Religious Education. No 6. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012.

Lejon, Kjell O., “Religion och politik: ‘Conservative with a Heart’ – reflektioner över president George W. Bushs ‘compassionate conservatism’.” Linköping Studies in Identity and Pluralism, No 12. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012.

Lejon, Kjell O. “Religionens roll i amerikansk politik – en levande historia med moderna politiska implikationer.” Linköping Studies in Religion and Religious Education, No 5. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012.

Lejon, Kjell O., “The Inaugurations Ceremony as Public Theology. The Cases of George H. W. Bush and Barack Obama”. Linköping Studies in Identity and Pluralism, No 13. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012.

Lejon, Kjell O. & Agnafors, Marcus, “Less Religion, Better Society? On Religion, Secularity and Prosperity in Scandinavia.“ Dialog: A Journal of Theology. Vol. 50, Issue 3, 297–307. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011.

Lejon, Kjell O., “Status of the Family in Scandinavian Countries – Aspects of the Modern Welfare States.” Doha International Institute for Family Studies and Development, Doha Foundation, Doha, Qatar. (http://www.difi.org.qa/app/media/663)

Lejon, Kjell O., “The Shifting of Foundations in Modern Swedish Policies: The Political Parties and Family Policies. To be published in The Family in the Third Millennium, Praegers, London.

Lejon, Kjell O., “Religion and the Presidency of George H. W. Bush.” Chapter 11 in Gaston Espinosa’s (ed.) Religion and the American Presidency: George Washington to George W. Bush with Commentary and Primary Sources. New York: Columbia University Press, 2009, 395–423.

Lejon, Kjell O., “Klostren som kulturinstitution.” Chapter published in Markus
Hagberg (red.), Gudhems kloster, Skara Stiftshistoriska sällskap, 2009, 17–36.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog