Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Klas Lundström, högskolelektor.

Lektor i historisk-praktisk teologi
Teol. Dr.

018-16 99 16, 076-833 00 16
klas.lundstrom@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Missionsvetenskap – kontextualisering, kulturfrågor
  • Kyrkohistoria – fr. a. kyrkornas historia i Syd
  • Församlingsutveckling, omvärldsanalys
  • Ledarskapsutveckling, diakonins historia, Afrikansk religion

Utbildning

2006 teol dr vid Uppsala universitet
1994 master of theology (Th M) vid Fuller Theological Seminary
1982 teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet, 140 p,
1979-80 teologistudier vid Johannelunds teologiska institut

Anställningar

2006- lektor i historisk och praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
2000-2006 adjunkt i historisk och praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
1997-2000 kanslichef vid Svenska institutet för missionsforskning
1994-1996 adjunkt vid Johannelunds teologiska högskola
1988-1993 teologisk lärare vid Kidugala Lutheran Seminary, Tanzania
1982-1986 distriktsmissionär i södra stiftet i ELCT, Tanzania.

Uppdrag och engagemang

2009- ordförande i EFS internationella råd
2007- ledamot i EFS riksstyrelse
2003- nationell EFS-representant för Naturlig församlingsutveckling (NFU)
2001- ledamot i kyrkofullmäktige i Ärentuna pastorat samt i kyrkorådet i Lena församling
1983 prästvigd i Evangelical Lutheran Church of Tanzania
1982 avskild för tjänst i EFS utlandsarbete

Författarskap i urval

Vetenskaplig produktion

2010 ”Utveckla församlingen med resursfokuserande undersökning”. Verbum. s. 11-31, 69-106.

2008 ”A History of Christianity in Asia, Africa and Latin America 1450-1990: A Documentary Sourcebook”. Koschorke, Ludwig, Delgado (eds.) Recension i Svensk Missions- tidskrift, Vol 96, No 3, s. 331-333.

2007 ”Församlingen och närsamhället – några verktyg för omvärlds och församlingsanalys”. Ingång 3/2007, s. 4-44. Reviderad upplaga 2009.

2007 ”Guds närmaste stad? En studie om religionerna betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet”. Recension i Ingång 3/2007, s. 52-57.

2006 Gospel and Culture in the World Council of Churches and the Lausanne Movement with Particular Focus on the Period 1973-1996. Studia Missionalia Svecana CIII, 382 pp. Doktorsavhandling i teologi (missionsvetenskap)

2006 ”Att vara missionerande kyrka”. Ingång 3/2006, s. 4-12

1995 Contexualizing Theology in Relation to Traditional Ancestor Beliefs in Southern Tanzania. 95 p. Th.M.-thesis, Fuller.

Redaktör

2008-2011 Redaktör för Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie
1999-2003 Redaktör för Occasional Papers in Mission Studies, Field Study Reports
– 2003 Church Life and Theological Education in Tamil Nadu. SIM, Uppsala, 2003
– 2002 Church Life and Christian Initiatives in Tanzania. SIM, Uppsala, 2002
– 2001 Lucha y Esperanza. Popular initiatives in Peru and Nicaragua.  SIM, Uppsala, 2001
– 2000 The Foreign Religion, Transformation of Christianity in China.  SIM, Uppsala 2000

Övrigt

1997 Imani ya kiinjili (troslära på swahili för distansundervisning), Evangel Press, Nairobi. Nytryck 2010.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan