Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Lediga tjänster.

Johannelunds teologiska högskola söker

Högskolelektor i systematisk teologi inkl religionsfilosofi och lärare i pastorala profilkurser, 100%.

För mer info klicka här. 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan