Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Lediga tjänster.

Tjänsteutlysning

2022-04-11

Johannelunds teologiska högskola söker

Ekonomichef 80–100%

Johannelunds teologiska högskola söker en person som kan hålla i högskolans ekonomi och ingå i högskolans ledning. Johannelund befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas och går i sommar från att vara en del av Evangeliska fosterlandsstiftelse (EFS, en självständig rörelse inom Svenska kyrkan) till att vara en egen organisation i form av aktiebolag (svb). Hittills har Johannelunds ekonomi och HR varit integrerat i EFS kansli. Vår nya ekonom kommer att under en övergångsperiod upprätta ekonomiska system för högskolan. Som ekonomichef ingår du i högskolans ledning. 

Johannelund utbildar kvinnor och män som jobbar i hela den svenska kristenheten, framför allt som präster inom EFS och Svenska kyrkan. Vi är en dynamisk arbetsplats med 15 anställda och ca 250 studenter. Johannelund är Sveriges äldsta privata teologiska utbildning (grundad 1862, examensrätt som högskola 1993) med utbildningar som integrerar teori och praktik i en andligt levande miljö. 

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef ingår du tillsammans med högskolans rektor, prorektor och studierektor i högskolans ledningsgrupp. Du är ansvarig för högskolans budget, bokföring, redovisning och rapportering. Ansvaret innefattar att producera ekonomiska beslutsunderlag till högskolestyrelse och -ledning i form av budget, prognoser, uppföljning av resultat och likviditet. I arbetet ingår årsbokslut, budgetering och årsredovisningar. Du har personal- och arbetsledaransvar över den administrativa personalen/icke-undervisande personalen. Inte minst har du ett ansvar för att i samråd med rektor och studierektor upprätta ekonomiska system för högskolan som blir en egen juridisk person.

Som ekonom kommer du att arbeta med budget och bokslut samt löpande ekonomihantering såsom avstämningar, omföringar och lönekontering. Du stödjer högskolans rektor och andra medarbetare rörande ekonomiska frågor och deltar aktivt i utvecklingen av ekonomifunktionens processer och rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet. 

Kvalifikationer

 • Högskole-/universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller motsvarande kompetens 
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Arbetet ska ha inkluderat upprättande av budget och bokslut med redovisning och uppföljning samt ekonomistyrning
 • God kunskap om ekonomirelaterade lagar och regelverk
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt goda IT-kunskaper, särskilt i MS Excel

Önskvärda kvalifikationer

 • Utbildning inom personalområdet eller erfarenhet av HR arbete 
 • Intresse av och kunskap om högskoleverksamhet

Personliga egenskaper

 • Förmåga att arbeta självständigt utifrån fastställda mål och ekonomiska ramar
 • Har god initiativförmåga för att skapa anpassning till externa förändringar
 • Förmåga att samarbeta med andra och att bidra till en god arbetsmiljö
 • Är bekväm med den kristna värdegrund som Johannelunds huvudman EFS står för

Vid tjänstens tillsättning kommer stor vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet. Fri prövningsrätt förbehålles.

Anställningen

 • Tjänstens omfattning är 80–100%, den exakta omfattningen förhandlas i anställningsprocessen. 
 • Tillträde är den 8 aug 2022 eller efter överenskommelse. 
 • Arbetsplats är Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. 
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. 
 • För anställningen gäller Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för högskola.

Ansökan

Ansökan innehållande personligt brev, CV och två referenser ska vara Johannelund tillhanda senast fredagen den 2 maj 2022.

Ansökningar administreras av EFS-kansli och mejlas till alice.harlin@efs.nu eller skickas till Alice Harlin, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala.

Kontaktperson: James Starr, rektor på Johannelund, james.starr@johannelund.nu

Facklig kontaktperson: Lars-Göran Sundberg, Vision ekumeniska, lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer om tjänsten!


Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström