Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Adjunkt i historisk-praktisk teologi med inriktning själavård och lärare i pastorala profilkurser, 50%.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm