Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Adjunkt i historisk-praktisk teologi med inriktning själavård och lärare i pastorala profilkurser, 50%.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid