Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och tidig kyrkohistoria och lärare i pastorala profilkurser, 100%.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren