Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och tidig kyrkohistoria och lärare i pastorala profilkurser, 100%.

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds