Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kontakter.

Biblioteksansvarig Per Stenlund nås på

Telefon: 073- 828 03 64
E-post: biblioteket@johannelund.nu

Postadress:
Johannelunds teologiska högskola
Biblioteket
Box 23001
750 23 Uppsala

 

 

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström