Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny på Bibelskolan.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström