Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student hösttermin.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Höstterminsstart
Höstterminens börjar måndag den 26 augusti kl 10.00, då vi inleder med kaffe och fortsätter med introduktion fram till 16.30. Introduktionsdagarna fortsätter sedan på tisdag och onsdag mellan 8.30-16.30 med ett särskilt program. På torsdag startar vi kl 9.00 med läsårets inledningsgudstjänst i Lötenkyrkan som ligger bredvid högskolan. Efter den börjar kursintroduktionerna för de första kurserna, som då tar resten av dagarna torsdag och fredag. Samma tider, 8.30-16.30 gäller. Obligatorisk närvaro hela veckan.

Kurserna höstterminen 2019
Integrerat prästprogram, teologiskt introduktionsår, högskoleprogram och kandidatprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet 
HK 102 Kyrkohistoria – en introduktion
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik

Själavårdsprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik

Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HP 251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
HL 252 Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

De fyra kurserna under höstterminen är kurser à 7,5 hp. De första två kurserna ges första halvan av terminen på halvfart i 10 veckor och resterande två kurser ges andra halvan av terminen, på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela höstterminen. Om du planerar att läsa på halvfart, så rekommenderar vid dig att börja med kurserna EG 101 och EN 101 under hösten. Meddela även halvfartsstudier till högskoleadministrationen vid kursstart eller till anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

Schema
Schemat för terminen finner du på http://www.johannelund.nu/student/studentportal/ Du väljer Klass och åk 1 eller åk 1 dist. Schemat finns tillgängligt nu. I schemat finns kurskoderna för de kurser du förväntas närvara på, beroende på vilket program du ska läsa.

Kursplaner
Kursplaner med litteraturlistor finner du ovan om du klickar på de olika kursnamnen, detta gäller från 15 juni. Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteratur.

Distansstudier
För dig som sökt distansstudier, så innebär detta att du förutsätts vara här vid 5-6 campusträffar per termin på Johannelund. Dessa träffar kan vara från 1 upp till 5 dagar och är obligatoriska. Den första campusträffen äger rum första veckan på terminen och startar måndag den 26 augusti kl 10.00 enligt ovan. Obligatorisk närvaro hela första veckan. Om du har behov av boende till dessa träffar, så har vi sammanställt en lista på boendealternativ i Uppsala. Du finner den här

Pastorala profilkurser
För dig som ska läsa integrerat prästutbildningsprogram, Själavårdsprogram eller Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram så ingår de pastorala profilkurserna(=yrkesförberedande praktiska kurser) i utbildningen. Mer information om de pastorala profilkurserna ges under den första veckan.

Boende
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorboende med delat kök men med eget rum inkl dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till elin.tyrberg@efs.nu snarast.

Frågor
Har du andra frågor eller funderingar, så tveka inte maila anna.cavrellfrisell@johannelund.nu som finns på plats from 5 augusti.

Välkommen måndag den 26 augusti kl 10.00!

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm