Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student hösttermin.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Höstterminsstart
Höstterminens börjar måndag den 20 augusti kl 10.00, då vi inleder med kaffe. Sedan tar den första föreläsningen vid och håller på fram tom kl 16.30. Föreläsningarna håller sedan på resten av den veckan. Obligatorisk närvaro.

Kurserna höstterminen 2018
Integrerat prästprogram, teologiskt introduktionsår, högskoleprogram och kandidatprogram:
EG 101 Introduktion till  Gamla testamentet
HK 102 Kyrkohistoria – en introdukion
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik

Själavårdsprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik

Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HP 251 Den missionella kyrkan
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
HL 252 Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

De fyra kurserna under höstterminen är  kurser à 7,5 hp. De första två kurserna ges första halvan av terminen på halvfart i 10 veckor och resterande två kurser ges andra halvan av terminen, på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela höstterminen. Om du planerar att läsa på halvfart, så rekommenderar vid dig att börja med kurserna EG 101 och EN 101 under hösten.

Schema
Schemat för terminen finner du på http://www.johannelund.nu/student/studentportal/ Du väljer Klass och åk 1 eller åk 1 dist. Schemat kommer att vara tillgängligt from 6 juli.

Kursplaner
Kursplaner med litteraturlistor finner du ovan om du klickar på de olika kursnamnen, detta gäller från 15 juni. I kursplanerna finns även litteraturlistor. Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteratur.

Distansstudier
För dig som sökt distansstudier, så innebär detta att du förutsätts vara här vid 5-6 campusträffar per termin på Johannelund. Dessa träffar kan vara från 1 upp till 5 dagar och är obligatoriska. Den första campusträffen äger rum första veckan på terminen och startar måndag den 20 augusti kl 10.00 enligt ovan. Den varar hela veckan. Om du har behov av boende till dessa träffar, så har vi sammanställt en lista på boendealternativ i Uppsala, som du kan få del av om du mailar info@johannelund.nu

Pastorala profilkurser
För dig som ska läsa integrerat prästutbildningsprogram, Själavårdsprogram eller Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram så ingår de pastorala profilkurserna(=yrkesförberedande praktiska kurser) i utbildningen. Mer information om de pastorala profilkurserna ges under den första veckan.

Boende
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorboende med delat kök men med eget rum inkl dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till info@johannelund.nu snarast.

Frågor
Har du andra frågor eller funderingar, så tveka inte maila asa.granath@johannelund.nu som finns på plats tom 20 juni samt from 8 augusti.

Välkommen måndag den 20 augusti kl 10.00!

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan