Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EG 101 Intro GT 2019 rev 2019.06.15.

EG 101 Intro GT 2019 rev 2019.06.15

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid