Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EN 101 Introduktion till Nya testamentet.

EN 101 Introduktion till Nya testamentet

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan