Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student vårtermin.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Vårterminsstart
Vårterminens första träff börjar torsdag den 19 januari kl 10.00, då vi inleder med kaffe, upprop och information. Sedan börjar den första föreläsningen kl 13.15 samma dag och håller på fram tom kl 16.30. Obligatorisk närvaro.

Kurserna vårterminen 2017
De fyra kurserna under vårterminen åk 1 är grundkurser i religionsvetenskap, 4 st kurser à 7,5 hp utgör det kurspaket som även kallas A-kursen. RV 101 och RV 102 ges första halvan av terminen på halvfart i 10 veckor och sedan RV 103 och RV 104 andra halvan av terminen, båda på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela vårterminen. Grundkurserna ges på distans med 5 st obligatoriska campusträffar för alla fyra kurser, från en till tre dagar per tillfälle. För dig som läser på campus så tillkommer därutöver föreläsningar och seminarier i schemat för åk 1.

RV 101 Introduktion till religionsvetenskap

RV 102 Judendom och islam

RV 103 Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika

RV 104 Religioner och livsåskådningar i Sverige

Schema
Schemat för terminen finner du på http://www.johannelund.nu/student/studentportal/  Du väljer Klass och åk 1 eller åk 1 dist

Kursplaner
Kursplaner med litteraturlistor finner du på http://www.johannelund.nu/student/dokument/ under rubriken Kursplaner för högskolekurser per årskurs. I kursplanerna finns även litteraturlistor. Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteratur.

Distansstudier
För dig som sökt distansstudier, så innebär detta att du förutsätts vara här vid 5-6 campusträffar per termin på Johannelund. Dessa träffar kan vara från 1 upp till 5 dagar och är obligatoriska. Den första campusträffen äger rum första veckan på terminen och startar torsdag den 19 januari kl 10.00 enligt ovan. Den varar tom fredag 20 januari kl 16.30. Om du har behov av boende till dessa träffar, så har vi sammanställt en lista på boendealternativ i Uppsala, som du kan få del av om du mailar  info@johannelund.nu

Pastorala moment
För dig som ska läsa någon av prästutbildningsprogrammen så ingår de pastorala profilkurserna(=yrkesförberedande praktiska kurser) i utbildningen. För övriga program kan de pastorala profilkurserna väljas till. Mer information om de pastorala profilkurserna samt möjlighet att ansöka till dem ges under den första informationsträffen.

Boende
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorboende med delat kök men med eget rum inkl dusch och toalett på rummet. Då den största omflyttningen sker vid höstterminsstarten, så är det inte säkert att det finns några rum tillgängliga för vårterminen. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till info@johannelund.nu .

Frågor
Har du andra frågor eller funderingar, så tveka inte maila asa.granath@johannelund.nu  som finns på plats tom 21 december samt from måndag 9 januari 2017.

Välkommen torsdag den 19 januari kl 10.00!

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg