Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student vårtermin.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Vårterminsstart
Vårterminens första träff börjar måndag den 22 januari kl 8.30, då vi inleder med information. Sedan börjar den första föreläsningen kl 10.45 samma dag och håller på fram tom kl 16.30. Föreläsningarna tar sedan vid på tisdag 23/1 kl 10.45 tom kl 16.30. Obligatorisk närvaro.

Kurserna vårterminen 2018
De fyra kurserna under vårterminen åk 1 är grundkurser i religionsvetenskap, 4 st kurser à 7,5 hp utgör det kurspaket som även kallas A-kursen. RV 101 och RV 102 ges första halvan av terminen på halvfart i 10 veckor och sedan RV 103 och RV 104 andra halvan av terminen, båda på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela vårterminen. Grundkurserna ges på distans med 5 st obligatoriska campusträffar för alla fyra kurser, från en till tre dagar per tillfälle. För dig som läser på campus så tillkommer därutöver föreläsningar och seminarier i schemat för åk 1.

RV 101     Introduktion till religionsvetenskap

RV 102     Judendom och islam

RV 103     Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika

RV 104     Religioner och livsåskådningar i Sverige

Schema
Schemat för terminen finner du på http://www.johannelund.nu/student/studentportal/  Du väljer Klass och åk 1 eller åk 1 dist. Schemat kommer att vara tillgängligt from 21 december.

Kursplaner
Kursplaner med litteraturlistor finner du ovan om du klickar på de olika kursnamnen. I kursplanerna finns även litteraturlistor. Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteratur.

Distansstudier
För dig som sökt distansstudier, så innebär detta att du förutsätts vara här vid 5-6 campusträffar per termin på Johannelund. Dessa träffar kan vara från 1 upp till 5 dagar och är obligatoriska. Den första campusträffen äger rum första veckan på terminen och startar måndag den 22 januari kl 8.30 enligt ovan. Den varar tom tisdag 23 januari kl 16.30. Om du har behov av boende till dessa träffar, så har vi sammanställt en lista på boendealternativ i Uppsala, som du kan få del av om du mailar  info@johannelund.nu

Pastorala profilkurser
För dig som ska läsa någon av prästutbildningsprogrammen så ingår de pastorala profilkurserna(=yrkesförberedande praktiska kurser) i utbildningen. Mer information om de pastorala profilkurserna ges under den första informationsträffen.

Boende
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorboende med delat kök men med eget rum inkl dusch och toalett på rummet. Då den största omflyttningen sker vid höstterminsstarten, så är det inte säkert att det finns några rum tillgängliga för vårterminen. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till info@johannelund.nu .

Frågor
Har du andra frågor eller funderingar, så tveka inte maila asa.granath@johannelund.nu  som finns på plats tom 21 december samt from måndag 8 januari 2018.

Välkommen måndag den 22 januari kl 8.30!

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson