Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student hösttermin.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Upprop och registrering
Terminsstart är måndag den 21 augusti kl 10.00, då vi inleder läsåret med kaffe, upprop och registrering. Terminen börjar med några dagars introduktion till studier vid Johannelund. Den första veckan deltar alla förstaårsstudenter på samtliga program, såväl campus- som distansstudenter, måndag till och med fredag. Obligatorisk närvaro.

Boende
Fast boende på Johannelunds studenthem består av korridorboende med eget rum inkl  dusch och toalett och delat kök. Maila info@johannelund.nu för att ställa dig i kö på vårt studenthem.

Distansstudier
För dig som sökt distansstudier, så innebär detta att du förutsätts vara här vid ca 6 campusträffar per termin på Johannelund. Dessa träffar kan vara från 1 upp till 5 dagar och är obligatoriska. Den första campusträffen äger rum första veckan på terminen och startar måndag den 21 augusti kl 10.00 enligt ovan. Den varar hela veckan fram tom fredag 25 augusti. Är du i behov av tillfälligt boende vid denna introduktionsvecka, finns det möjlighet att boka tillfälligt boende för dessa dagar på Johannelund. Detta görs på info@johannelund.nu , skriv ”tillfälligt boende” i ämnesraden, eller 018-16 99 00 fram tom 30 juni och from 7 augusti 2017. Gör detta i god tid innan du planerar att komma hit, då antal rum och bäddar är begränsat. Vi prioriterar de som kan tänka sig att dela rum med andra, då det möjliggör för fler att få en sängplats under introduktionsveckan. Man har med sig egna lakan och får ordna frukost på egen hand i studentkök. Pris 500 kr/natt i enskilt rum och 300 kr/natt i dubbelrum.

Andra logimöjligheter i Uppsala finner du här.

Schema
Schemat för höstterminen 2017 finner du from midsommar på http://www.johannelund.nu/student/schema/ Gå in på klass och välj åk 1 eller åk 1 dist. I schemat är lektionerna märkta med de kurskoder för de kurser man läser. Observera att det är fler kurser i schemat än vad som ingår i ett specifikt program. De olika programmen har följande kurser som ingår under ht 17:
1, 2, 3, och 4.5-åriga teologiska program:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HK 102 Kyrkohistoria – en introduktion
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
SE 201 Teologisk etik
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
SD 101 Dogmatik
Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram:
EG 101 Introduktion till Gamla testamentet
HP 251 Den missionella kyrkan
EN 101 Introduktion till Nya testamentet
HL 252 Perspektiv på nystarts- och förändringsarbete

Kursplaner
Kursplaner med litteraturlistor finner du på  http://www.johannelund.nu/student/dokument/ under rubriken Kursplaner för högskolekurser per årskurs. Dessa finns på plats from 15 juni. Kurslitteratur ansvarar du själv för att införskaffa.

Pastorala profilkurser
För dig som ska läsa integrerat prästprogram, teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil eller Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram, så ingår de pastorala profilkurserna(=yrkesförberedande praktiska kurser) i utbildningen. Mer information om de pastorala profilkurserna ges under introduktionsveckan.

Deltidsstudier
Om du har behov av att läsa på deltid och inte har meddelat det ännu, så ber jag dig göra det. Vid halvtidsstudier rekommenderar vi att man läser EG 101 och EN 101 under höstterminen. Skicka ett mail i så fall till asa.granath@johannelund.nu

Frågor
Har du andra frågor eller funderingar, så maila asa.granath@johannelund.nu som finns på plats tom 15 juni och from 7 augusti.

Välkommen den 21 augusti kl 10.00!

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson