Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Mike Licona kommer till Johannelund!

Upplagt den 1 november, 2018

Måndag och tisdag den 5-6 november 2018 gästas Johannelund av Mike Licona, NT-forskare, författare och debattör.

Mike Licona har talat på över 100 universitets världen över och har debatterat några av världens mest kända kritiker av evangelierna, som Barth Ehrman. Han är författare till många böcker, bland annat ”The Resurrection of Jesus”, den hitintills främsta analysen av Jesu uppståndelse som historisk händelse. Mike Licona kommer att undervisa dels om Jesu uppståndelse och dels om motsägelser i evangelierna.

Måndag kväll kl 19:00 är det också en offentlig föreläsning med Mike Licona i Uppsala Pingstkyrka. För mer info klicka här.

Roseniussymposium 11 februari

Upplagt den 31 oktober, 2018

Johannelunds Teologiska Högskola inbjuder till Rosieniusföreläsningar den 11 februari 2019.

Kommande symposium fokuserar på Själavårdens identitet och hur själavården definieras med dess ärende och hur detta uppfattas i vår tid – bland människor i allmänhet, kyrkans företrädare och även i akademin.

Mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig på Johannelunds hemsida.

Centrum för apologetik

Upplagt den

Ett nytt och spännande initiativ växer nu fram på Johannelund: Centrum för apologetik!

Den moderna och postmoderna kulturen ställer många utmanande och viktiga frågor om den kristna trons sanning. Kritiska invändningar genomsyrar vår samtid. Syftet med Centrum för apologetik är att skapa en miljö på Johannelund för bearbetning av frågorna om den kristna trons sanning, arrangera föreläsningar och temadagar om hur vi kan motivera och kommunicera kristen tro i vår tid och erbjuda kurser med apologetiskt innehåll.

Ordet apologetik kommer från det grekiska ordet apologia, som betyder försvar. Apologetik handlar om att förklara innehållet och försvara sanningshalten i en viss övertygelse. Kristen apologetik innebär alltså att förklara och försvara innehållet och sanningshalten i kristen tro. William Lane Craig, välkänd kristen filosof, definierar apologetik som ”den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Apologetik är således i första hand en teoretisk disciplin, även om den har en praktisk tillämpning. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till att visa icke-troende sanningen i den kristna tron, att bekräfta denna tro för de troende och att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar.”

Internationellt sett har kristen apologetik fått en allt mer framträdande plats under de senaste tre decennierna. Det apologetiska arbetet har i många sammanhang vuxit mycket kraftigt och blivit en allt viktigare del i teologisk utbildning och i församlingens arbete, både inåt i undervisningen och utåt i evangelisationen. Samma utveckling är nu på gång, både i Sverige och i de övriga nordiska länderna.

Centrum för apologetik leds av Stefan Gustavsson, affilierad högskoleadjunkt vid Johannelund och direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik.

Stefan Gustavsson
direktor

Apologia – centrum för kristen apologetik
E-post: stefan.gustavsson@apologia.se

Re:formera-dag 17 oktober, Tema Världsbild

Upplagt den 16 oktober, 2018

Plats: Lötenkyrkan, Uppsala

Talare: Olof Edsinger, Tomas Nygren, Lasse Johansson, Kjell O Lejon, Magnus Persson och Elisabeth Sandlund

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen, Johannelund och Re:formera-nätverket

Den kristna kyrkan behöver ständigt reformeras. Den behöver ständigt hitta tillbaka till sina källsprång. Inte minst gäller detta i fråga om vår världsbild: Vilket tankesystem låter vi oss själva och våra värderingar präglas av? Vilket paradigm lever vi våra liv utifrån? Under höstens Re:formera-dag kommer vi att stanna upp inför dessa och angränsande frågor. Ett antal olika perspektiv kommer att presenteras, med förhoppningen att skapa en mosaik där Kristus själv får göras synlig. Allt med Paulus ord som ledstjärna: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2). Varmt välkommen! (Ingen föranmälan.)

13.15 Välkommen – Olof Edsinger
13.20 Fem berättelser som formar våra liv – Tomas Nygren
14.00 Från en normalitet till en annan – några tankelinjer från Newton och Descartes till Dawkins och Habermas – Kjell O Lejon
14.40 Kristen ateism – finns det? – Olof Edsinger
15.00 Fika
15.30 Du blir vad du älskar – Lasse Johansson
16.45 Världsbilden i media – Elisabeth Sandlund
PAUS
18.30 Att låta Skriften forma våra tankar – Magnus Persson
Mässa: Tomas Nygren

Välkomna!

Fristående kurser vt 2019

Upplagt den

Under vårterminen 2019 ges möjlighet att läsa fristående kurser vid Johannelund. Begränsat antal platser. Programstudenter vid Johannelund har företräde.  Senaste ansökningsdag är 1 november 2018. Inga sena anmälningar. Sök via webblänk  https://johannelund.studeo.se/ .

Fristående kurser vt 2019

 

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm