Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Livsväg – vägen, sanningen och identiteten

Upplagt den 31 augusti, 2018

VÄLKOMMEN TILL LIVSVÄG – EN KONFERENS FÖR UNGA VUXNA

Livsväg är för dig som är mellan 18 och 35 år. Här finns en plats att möta andra i din egen ålder, samtala om livet och tron, äta god mat samt ta del av fräsch undervisning och levande gudstjänster.

Temat för i år är ”Vägen, sanningen och identiteten” och årets huvudtalare är Hans Weichbrodt – präst i Svenska kyrkan, verksam som inspiratör inom Oasrörelsen och en uppskattad förkunnare. Under konferensen kommer Hans att tala om identiteten i Kristus, vad sanning är idag och kampen vi får kämpa på vägen i livet. Andra ämnen som kommer tas upp är bland annat praktiskt lärljungaskap, psykisk ohälsa, postmodern kultur och apologetik.

Dessutom blir det kvällsmässa, café och trevligt umgänge! En helg du inte vill missa.

Tid: 5–7 oktober 2018

Plats: Lötenkyrkan och Johannelund, Uppsala

Anmäl dig senast 18 september på livsvag.efs.nu

James Starr blir ny rektor på Johannelund

Upplagt den 6 augusti, 2018

Nu är det klart med ny rektor på Johannelund. Den tidigare högskolelektorn James Starr efterträder Kjell O Lejon. – Jag känner en stor ödmjukhet och djup glädje i att ha fått detta förtroende, säger Starr.

James Starr är ett välbekant namn då han varit högskolelektor i Nya testamentet på Johannelund sedan 2001. Han är själv utbildad i teologi vid Yale University och han disputerade i Nya testamentet vid Lunds universitet år 2000. Han har också varit utsänd två gånger av EFS som gästlärare på Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba, Etiopien.

– Jag hoppas förvalta Johannelunds arv på ett bra sätt och fortsätta utveckla Johannelund för att vara till så stor glädje för kyrkan som möjligt. Jag tror helhjärtat att Johannelund har en oerhört strategisk position för att kunna tjäna och vara till välsignelse för Kristi kropp i Svenska kyrkan, men även internationellt för våra systerkyrkor i Etiopien och Tanzania. Min längtan är att Johannelund ska utbilda teologiska ledare som har en genomtänkt förståelse för sin egen tro, en glädje i vår lutherska tradition och en levande vision för församlingen idag, säger han.

Sök Johannelunds bibelskola…

Upplagt den 31 maj, 2018

Sök Johannelunds bibelskola i höst, missa inte KRIK-spåret!!

Det finns platser kvar.

Läs mer här!

Rektorer kommer och går – stafettpinnen lämnas vidare

Upplagt den 29 mars, 2018

Efter tre år som rektor på Johannelunds Teologiska Högskola går jag efter sommaren vidare.

De tre åren (på halvtid) har varit händelserika och viktiga, inte minst i akademiskt hänseende. Just den akademiska utvecklingen har varit en huvuduppgift som jag fick vid tillträdet. Några punkter bör nämnas.

  • Jag har haft glädjen att föra goda nationella och internationella akademiker till skolan som affilierade forskare. Vi har därmed fått ett rikt tillflöde av uppfriskade och inspirerande tankar till högskolan,
  • Jag har haft möjlighet att starta upp två nya centrumbildningar, Centrum för kristen själavård och Centrum för apologetik. De är båda i sina lindor men kan bli till något riktigt bra, viktiga för enskilda, föreningar och församlingar,
  • Jag har efter hårt arbete fått se hur Universitetkanslerämbetet och Utbildningsdepartementet givit oss examensrätt för både Magister- och Masterexamen. Studenterna kan därmed än mer välutbildade och väl förberedda sändas ut till tjänst eller förbereda sig för forskarstudier,
  • Efter ett arbete med kontakter i Sveriges riksdag har vi för första gången fått statliga forskningsmedel,
  • Vi har knutit en viktig akademisk tidskrift, Theofilos, till oss i ett samarbete med en norsk högskola, NLA,
  • Roseniusdagar har tagit form som Roseniusdagar och resulterat i bokproduktion,
  • Under reformationsjubiléet ordnade vi ett symposium, som bl.a. resulterat i en nyöversättning av Augsburgska bekännelsen och två böcker, där Torbjörn Larspers lagt ner mycket tid på att samordna detta,
  • Volymen Tillbaka till friheten. Att tänka lutherskt idag har sett dagen, med Tomas Nygren som huvudförfattare, jämte ett par kapitel från min sida,
  • Lärarkåren har tillsammans hållit forskningsluncher, forskningsseminarier och producerat mycket och publicerat rikligt, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, vilket årsredovisningarna för JTH klart visar,
  • Dessutom har nyligen en docenturnämnd inrättats. Man kan därmed numera bli utnämnd till docent vid vår högskola.

Detta har skett parallellt med mycket annat arbete, exempelvis när det gäller kursutveckling, kvalitetssäkring, hållbarhet, och mycket mer.

Jag har alltså haft förmånen att få leda högskolan i flera vägval med påtagligt goda konsekvenser. Ett uppdrag är utfört. Jag går vidare i och med sommaren.

Men efter en överenskommelse med EFS ledning och Högskolestyrelsen kommer jag att inte att kapa banden bakåt. Jag behåller vissa uppdrag, såsom ordförande i docenturnämnden. Vi behåller därmed våra goda relationer även på resan framåt.

Kjell O. Lejon, professor, högskolerektor

Johannelund School of Theology

Upplagt den 20 februari, 2018

Johannelund School of Theology/Johannelunds Teologiska Högskola (JTH) is a Swedish University College founded by Swedish Evangelical Mission (SEM/EFS) in 1862 as a seminary for training of Lutheran missionaries and priests. It is the oldest non-governmental School of Theology in Sweden, situated in the city of Uppsala, close to the University of Uppsala, founded in 1477, and its unique university library.

JTH is an independent School/College recognized by the Government and has equal official value as all recognized universities or colleges in Sweden. The same law governs all state higher education institutions and all Swedish degrees are issued in accordance with the same degree ordinances. All programmes are evaluated by the Swedish Higher Education Authority (SHEA). SHEA is responsible for the quality assurance system for higher education. Evaluation reports are public.1

Today, about 340 students are enrolled in full-time, part-time or distance courses. JTH welcomes students from a variety backgrounds in a climate of academic rigour, challenging issues, and international influences and contact.

JTH offers (non-confessional) academic programmes at undergraduate and graduate/advanced levels in Theology:

Undergraduate level:

· Higher Education Diploma/Högskolexamen, 120 credits

· Degree of Bachelor/Kandidatexamen,180 credits

Graduate/Advanced level:

· Degree of Master/Magisterexamen, 60 credits

· Degree of Master/Magisterexamen, 120 credits

The Seminary training at the School is still Evangelial Lutheran and most students taking part of this training will hold positions in SEM/EFS or the Church of Sweden.

JTH has agreements, and possibilities of exchanges, with several international partners, such as VID-Specialized University in Stavanger and Olso, Norway, Norwegian Scook of Theology, Oslo, Norway, Ethiopian Graduate School of Theology, Addis Abeba, Ethiopia, Luther Seminary, USA, and Oxford University, England.

The courses at JTH are primarily taught in Swedish, but international students can contact the administration for possibilities in taking reading courses in English.

Welcome to contact us!

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson