Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Sök Johannelunds bibelskola…

Upplagt den 31 maj, 2018

Sök Johannelunds bibelskola i höst, missa inte KRIK-spåret!!

Det finns platser kvar.

Läs mer här!

Johannelunds teologiska högskola söker ny rektor

Upplagt den 18 maj, 2018

Vill du leda det strategiska arbetet på en av Sveriges främsta högskolor? Har du erfarenhet av ledarskap i en utbildnings-och forskningsmiljö? Då behöver vi dig som rektor på Johannelunds teologiska högskola (JTH).

Uppdrag, roll och ansvar

Som högskolans främste företrädare har rektor ett strategiskt arbetsgivar- och ledningsansvar för högskolans samlade verksamhet.

Som rektor på Johannelunds teologiska högskola:

 • är du högskolans vetenskapliga och pedagogiska ledare, vilket innebär att du har en central roll i genomförandet av utbildningsuppdraget.
 • är du ansvarig för att driva lärprocesser, utveckla utbildningar och forskning samt att marknadsföra högskolan i olika sammanhang, såsom kyrka, utbildnings-och forskningssammanhang och samhälle.
 • har du det övergripande ansvaret för högskolans personal och ekonomi, vilket för närvarande är ca 20 medarbetare.

Kvalifikationer, kompetens och bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och dokumenterat goda ledaregenskaper. Du ska ha disputerat och det är meriterande om du är docent eller professor. Forskning och undervisning ingår i tjänsten. Du skall också ha ett stort intresse av att arbeta med lednings- och utvecklingsarbete i en expansiv och spännande högskolemiljö̈. Vi söker en ledare som är målmedveten, resultatinriktad, engagerad och som har stort intresse för människor.

Följande personliga egenskaper och kompetenser tror vi är värdefulla för det här uppdraget:

 • Du har förmåga att skapa goda relationer till studenter, olika intressenter i omgivande samhället och i samarbetet i kollegiet.
 • Du har en utbildning inom pedagogik och/eller ledarskap inom akademin.
 • Du vill utveckla flexibla studieformer med de studerande i fokus.
 • Du är förtrogen med EFS som inomkyrklig rörelse och delar högskolans värdegrund och ambition att driva en verksamhet på̊ kristen grund.
 • Du är väl förtrogen med vad som krävs för att leda en utbildnings- och forskningsmiljö på̊ akademisk grund.
 • Du har erfarenhet av att söka olika typer av finansiering t ex för forskning och externa anslag.
 • Du är villig att undervisa vid behov och utrymme i tjänsten.

Johannelund grundades 1862 av EFS och har sedan dess haft som uppgift att utbilda präster och missionärer för tjänst i Sverige och internationellt. Sedan 1993 är Johannelund teologisk högskola och bedriver sin verksamhet i Uppsala. Högskolan har rätt att ge högskoleexamen, kandidatexamen och magister/master examen inom teologi och är ett av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och Högskolerådet (UHR) erkänt lärosäte. JTH samverkar även med EFS folkhögskolor kring bibelskola och praxistermin. Eftersom flera lärare och forskare i kollegiet är engagerade i internationella utbyten präglas också högskolan av en internationell närvaro och medvetenhet.Verksamheten omfattar idag cirka 340 studenter fördelade på heltidsstudier, deltidsstudier och distansstudier.

Varmt välkommen med din ansökan. Den skall vara oss tillhanda, senast den 20 juni 2018.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2019-01-01

Kontaktpersoner: EFS ordf., Stefan Svensson, 070-483 60 90 stefan.svensson@glimnet.se

Krister Bredmar, ordf. för Högskolestyrelsen för Johannelund, 070–828 32 38 krister.bredmar@gmail.com

Facklig kontaktperson: Klas Lundström, 018–16 99 16, 076–833 00 16 klas.lundstrom@johannelund.nu

Du sänder din ansökan till:
EFS, att: Linnea Olsson (HR-ansvarig) linnea.olsson@efs.nu
Box 23001, 750 23 Uppsala

Rektorer kommer och går – stafettpinnen lämnas vidare

Upplagt den 29 mars, 2018

Efter tre år som rektor på Johannelunds Teologiska Högskola går jag efter sommaren vidare.

De tre åren (på halvtid) har varit händelserika och viktiga, inte minst i akademiskt hänseende. Just den akademiska utvecklingen har varit en huvuduppgift som jag fick vid tillträdet. Några punkter bör nämnas.

 • Jag har haft glädjen att föra goda nationella och internationella akademiker till skolan som affilierade forskare. Vi har därmed fått ett rikt tillflöde av uppfriskade och inspirerande tankar till högskolan,
 • Jag har haft möjlighet att starta upp två nya centrumbildningar, Centrum för kristen själavård och Centrum för apologetik. De är båda i sina lindor men kan bli till något riktigt bra, viktiga för enskilda, föreningar och församlingar,
 • Jag har efter hårt arbete fått se hur Universitetkanslerämbetet och Utbildningsdepartementet givit oss examensrätt för både Magister- och Masterexamen. Studenterna kan därmed än mer välutbildade och väl förberedda sändas ut till tjänst eller förbereda sig för forskarstudier,
 • Efter ett arbete med kontakter i Sveriges riksdag har vi för första gången fått statliga forskningsmedel,
 • Vi har knutit en viktig akademisk tidskrift, Theofilos, till oss i ett samarbete med en norsk högskola, NLA,
 • Roseniusdagar har tagit form som Roseniusdagar och resulterat i bokproduktion,
 • Under reformationsjubiléet ordnade vi ett symposium, som bl.a. resulterat i en nyöversättning av Augsburgska bekännelsen och två böcker, där Torbjörn Larspers lagt ner mycket tid på att samordna detta,
 • Volymen Tillbaka till friheten. Att tänka lutherskt idag har sett dagen, med Tomas Nygren som huvudförfattare, jämte ett par kapitel från min sida,
 • Lärarkåren har tillsammans hållit forskningsluncher, forskningsseminarier och producerat mycket och publicerat rikligt, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, vilket årsredovisningarna för JTH klart visar,
 • Dessutom har nyligen en docenturnämnd inrättats. Man kan därmed numera bli utnämnd till docent vid vår högskola.

Detta har skett parallellt med mycket annat arbete, exempelvis när det gäller kursutveckling, kvalitetssäkring, hållbarhet, och mycket mer.

Jag har alltså haft förmånen att få leda högskolan i flera vägval med påtagligt goda konsekvenser. Ett uppdrag är utfört. Jag går vidare i och med sommaren.

Men efter en överenskommelse med EFS ledning och Högskolestyrelsen kommer jag att inte att kapa banden bakåt. Jag behåller vissa uppdrag, såsom ordförande i docenturnämnden. Vi behåller därmed våra goda relationer även på resan framåt.

Kjell O. Lejon, professor, högskolerektor

Johannelund School of Theology

Upplagt den 20 februari, 2018

Johannelund School of Theology/Johannelunds Teologiska Högskola (JTH) is a Swedish University College founded by Swedish Evangelical Mission (SEM/EFS) in 1862 as a seminary for training of Lutheran missionaries and priests. It is the oldest non-governmental School of Theology in Sweden, situated in the city of Uppsala, close to the University of Uppsala, founded in 1477, and its unique university library.

JTH is an independent School/College recognized by the Government and has equal official value as all recognized universities or colleges in Sweden. The same law governs all state higher education institutions and all Swedish degrees are issued in accordance with the same degree ordinances. All programmes are evaluated by the Swedish Higher Education Authority (SHEA). SHEA is responsible for the quality assurance system for higher education. Evaluation reports are public.1

Today, about 340 students are enrolled in full-time, part-time or distance courses. JTH welcomes students from a variety backgrounds in a climate of academic rigour, challenging issues, and international influences and contact.

JTH offers (non-confessional) academic programmes at undergraduate and graduate/advanced levels in Theology:

Undergraduate level:

· Higher Education Diploma/Högskolexamen, 120 credits

· Degree of Bachelor/Kandidatexamen,180 credits

Graduate/Advanced level:

· Degree of Master/Magisterexamen, 60 credits

· Degree of Master/Magisterexamen, 120 credits

The Seminary training at the School is still Evangelial Lutheran and most students taking part of this training will hold positions in SEM/EFS or the Church of Sweden.

JTH has agreements, and possibilities of exchanges, with several international partners, such as VID-Specialized University in Stavanger and Olso, Norway, Norwegian Scook of Theology, Oslo, Norway, Ethiopian Graduate School of Theology, Addis Abeba, Ethiopia, Luther Seminary, USA, and Oxford University, England.

The courses at JTH are primarily taught in Swedish, but international students can contact the administration for possibilities in taking reading courses in English.

Welcome to contact us!

Teologiskt introduktionsår med inriktning på själavård

Upplagt den 19 februari, 2018

Johannelund erbjuder en själavårdsutbildning på högskolenivå. Kurser i teologi och själavård varvas med pastorala kurser och moment. Utbildningen är till att börja med ett år, men kan byggas ut med ett andra och ett tredje år. Introduktonsåret med själavårdsprofil erbjuds både med campusstudier och på distans.  Läs mer här.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström