Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Stefan Gustavsson utnämnd till affilierad högskoleadjunkt

Upplagt den 23 maj, 2017

Stefan Gustavsson har utnämnts till affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds Teologiska Högskola. Gustavsson är väl känd föreläsare och författare, som har läst teologi i Lund, under många år varit verksam som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och som för närvarande bland annat är verksam på deltid som förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge (- en högskola som tillsammans med Johannelund ger ut den akademiska tidskriften Theofilos). Tidigare har Gustavsson arbetat som direktor för CredoAkademin, generalsekreterare för skol- och studentrörelsen Credo och lärare vid livsåskådningsinstitutet Nordiska L´Abri.”

Symposium nyöversättning Augsburgska bekännelsen 16-17 maj 2017

Upplagt den 9 maj, 2017

Johannelunds teologiska högskola initierar nyöversättning av Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, (1530).

Augsburgska bekännelsen utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som ekumeniskt utgångspunkt. Vid reformationsjubiléet 2017 finns särskild anledning att lyfta fram denna bekännelse, vilken är en del av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, som grund för kyrkans tro och liv.

Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta och kommentera Augsburgska bekännelsen. Översättningen och kommentarerna utförs av docent Rune Söderlund. Johannelund inbjuder 16-17 maj 2017 till forskningssymposium där nyöversättning och kommentarer diskuteras. Nyöversättningen ges ut hösten 2017

Medverkande: Rune Söderlund, Kjell O Lejon, Torbjörn Aronsson, Kjell Olav Sannes, Torbjörn Johansson, Leif Erikson, , Tomas Nygren, Edgar Almén, Thomas Ekstrand, Karin Johannesson, Philip Geister

Program klicka här

 

Upplagt den 25 april, 2017

Johannelunds rektor gästföreläser på Princeton, USA.

Johannelunds rektor professor Kjell O. Lejon inbjöds som gästföreläsare den 25 april vid det mycket prestigefulla James Madison Program på Princeton University. Det universitet som nu är rankat som det främsta universitetet i USA. Bilden tagen i The Faculty Room.

Teologiskt introduktionsår med inriktning på själavård

Upplagt den 15 januari, 2017

Johannelund erbjuder en själavårdsutbildning på högskolenivå. Kurser i teologi och själavård varvas med pastorala kurser och moment. Utbildningen är till att börja med ett år, men kan byggas ut med ett andra och ett tredje år. Introduktonsåret med själavårdsprofil erbjuds både med campusstudier och på distans.  Läs mer här.

Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram 2 år

Upplagt den 10 januari, 2017

För dig som brinner för församlingsutveckling, pionjärarbete, förnyelse i församling och kyrka, erbjuder vi FE-programmet, som innehåller både högskolekurser och kompletterande pastorala profilkurser. Den tvååriga utbildningen avslutas med en högskoleexamen (120 hp), men går att bygga vidare till en präst- eller pastorsutbildning. Du kan även gå denna utbildning med målet att vara en ideell medarbetare i pionjärarbete och i församlingar som arbetar med förnyelse och utveckling. Programmet går att läsa på distans och det går även bra att läsa på halvtid under 4 år.

För mer info klicka här.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson