Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Magister- och masterexamen vid Johannelunds Teologiska Högskola

Upplagt den 13 november, 2017

Regeringen har beslutat att Johannelunds Teologiska Högskola (JTH), Uppsala, erhållit rätt att utfärda magisterexamen i teologi och masterexamen inom området teologi. Beslutet skrevs under den 26 oktober, efter det att Universitetskanslersämbetet tillstyrkt ansökningarna i juni .
Detta betyder att JTH har tagit ett stort steg framåt i sitt fortsatta byggande av en unik och högkvalitativ akademisk teologisk utbildning i Sverige

Symposium/Roseniusföreläsningar Musik och teologi i samspel 5 februari 2018

Upplagt den 1 november, 2017

NÄRMARE GUD TILL DIG – MUSIK OCH TEOLOGI I SAMSPEL

Välkomna till en inspirerande och lärorik symposiedag (5 feb., kl. 10.00-17.00, Aulan, Lötenkyrkan) omkring musik och teologi i samspel.
Vi får bibliska perspektiv, några lärdomar från några kända historiska personer och samtida tips på arbete med kör och musik.
En rad föreläsare ger skilda perspektiv. Bland föreläsarna återfinns bl.a. Beth Elness-Hanson, Anders Sjöberg, Jonas Engström och Peter Tikkanen.
Dagen avslutas med en mässa i Lötenkyrkan kl. 18.00.
Mer detaljerat program och information om anmälan kommer inom kort.

VÄLKOMNA!

Till föreläsningarna kopplas också en kurs om 7,5 hp HM 105 Musik och musikens teologi i gudstjänsten. Kursen har introduktion tisdag den 6 februari kl 8.30-12.15.

 

Föreläsning på Bokmässan 2017

Upplagt den 20 september, 2017

Johannelunds rektor, Kjell O Lejon, föreläser även på detta års Bokmässa, bl. a. på forskartorget. Titeln på föredraget är ”Kan Luther användas till vad som helst?”  Föredraget handlar om hur man konstruerar en luthersk identitet, vilka olika tankemönster man utgår ifrån och vilka konsekvenser detta får för tolkningsramarna i lutherbruket.

Nya priser upprättade på Johannelund

Upplagt den 8 september, 2017

Johannelunds Teologiska Högskola har inrättat två nya priser som uppmärksammar studenters goda insatser, ett inom ämnesområdet exegetik och ett inom ämnesområdet systematisk teologi. Det är namngivna efter två mycket uppskattade lärare vid Johannelund, som båda även varit verksamma som rektorer vid högskolan. De är docent LarsOlov Eriksson och docent Agne Nordlander. De kan, när så är tillämpligt, utdelas årligen. Prisen benämns:

LARSOLOV ERIKSSONS PRIS för utmärkt prestation i kandidatuppsats inom exegetisk teologi

AGNE NORDLANDERS PRIS för utmärkt prestation i kandidatuppsats inom systematisk teologi

Förutom hedersbetygelsen tillfaller pristagarna även en symbolisk summa i form av presentkort avsett för bokinköp.

2017 års exegetikpris tilldelades den 22 augusti 2017 Johanna Rönnlund

2017 års pris inom systematisk teologi tilldelades den 22 augusti 2017 Jakob Sanfridsson

VÄLKOMMEN TILL LIVSVÄG I UPPSALA 29/9-1/10 – EN KONFERENS FÖR UNGA VUXNA

Upplagt den 1 september, 2017

Livsväg är för dig som är mellan 18 och 35 år. Här finns en plats att möta andra i din egen ålder, samtala om livet och tron, äta god mat samt ta del av fräsch undervisning och levande gudstjänster.
Temat är ”Tillbaka till friheten” och huvudtalare är Magnus Persson från församlingen United i Malmö. Magnus är en uppskattad förkunnare och kommer att tala om den frihet Kristus kan ge. Andra ämnen som tas upp är bland annat hur man kan kombinera tro och vetenskap, praktiskt ledarskap och reformation 1517 och 2017.
Utöver det kommer konferensen bjuda på fika, kvällsmässa, café och trevligt umgänge. Det blir en helg du inte vill missa.

När? 29/9–1/10 2017
Var? Lötenkyrkan och Johannelunds teologiska högskola i Uppsala
Hur? Mer info och anmälan på livsvag.efs.nu
Sista anmälningsdag 18 september 2017.

Varmt välkommen!

Folder

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid