Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Yrkesinriktad magister/master

Upplagt den 17 januari, 2019

Till hösten 2019 drar en yrkesinriktad magister- och masterutbildning igång för dig som är ledare i kyrka och församling. Det sker i samarbete med Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS).

Klicka här för mer information.

Roseniussymposium 11 februari om själavård

Upplagt den 15 januari, 2019

Johannelunds teologiska högskola inbjuder till Roseniusföreläsningar den 11 februari 2019.

Temat är Själavårdens identitet och hur själavården definieras med dess ärende och hur detta uppfattas i vår tid.

 

Mer information:

 

Homiletikdagar 16-18 januari 2019

Upplagt den 14 januari, 2019

Temat för årets homiletikdagar är Att leda genom predikan. Talare är LarsOlov Eriksson, Kerstin Oderhem, Klas Lundström, Magnus Persson och Anders Sjöstedt. Start onsdag 16 januari kl 8.30.

Välkommen!

Homiletikdagar 16-18 jan – Program att ladda ner 

 

Centrum för apologetik

Upplagt den 31 oktober, 2018

Ett nytt och spännande initiativ växer nu fram på Johannelund: Centrum för apologetik!

Den moderna och postmoderna kulturen ställer många utmanande och viktiga frågor om den kristna trons sanning. Kritiska invändningar genomsyrar vår samtid. Syftet med Centrum för apologetik är att skapa en miljö på Johannelund för bearbetning av frågorna om den kristna trons sanning, arrangera föreläsningar och temadagar om hur vi kan motivera och kommunicera kristen tro i vår tid och erbjuda kurser med apologetiskt innehåll.

Ordet apologetik kommer från det grekiska ordet apologia, som betyder försvar. Apologetik handlar om att förklara innehållet och försvara sanningshalten i en viss övertygelse. Kristen apologetik innebär alltså att förklara och försvara innehållet och sanningshalten i kristen tro. William Lane Craig, välkänd kristen filosof, definierar apologetik som ”den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Apologetik är således i första hand en teoretisk disciplin, även om den har en praktisk tillämpning. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till att visa icke-troende sanningen i den kristna tron, att bekräfta denna tro för de troende och att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar.”

Internationellt sett har kristen apologetik fått en allt mer framträdande plats under de senaste tre decennierna. Det apologetiska arbetet har i många sammanhang vuxit mycket kraftigt och blivit en allt viktigare del i teologisk utbildning och i församlingens arbete, både inåt i undervisningen och utåt i evangelisationen. Samma utveckling är nu på gång, både i Sverige och i de övriga nordiska länderna.

Centrum för apologetik leds av Stefan Gustavsson, affilierad högskoleadjunkt vid Johannelund och direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik.

Stefan Gustavsson
direktor

Apologia – centrum för kristen apologetik
E-post: stefan.gustavsson@apologia.se

Mike Licona kommer till Johannelund!

Upplagt den 21 oktober, 2018

Måndag och tisdag den 5-6 november 2018 gästas Johannelund av Mike Licona, NT-forskare, författare och debattör.

Mike Licona har talat på över 100 universitets världen över och har debatterat några av världens mest kända kritiker av evangelierna, som Barth Ehrman. Han är författare till många böcker, bland annat ”The Resurrection of Jesus”, den hitintills främsta analysen av Jesu uppståndelse som historisk händelse. Mike Licona kommer att undervisa dels om Jesu uppståndelse och dels om motsägelser i evangelierna.

Måndag kväll kl 19:00 är det också en offentlig föreläsning med Mike Licona i Uppsala Pingstkyrka. För mer info klicka här.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan