Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nyheter. Det senaste från och om Johannelund.

Johannelund föreslås att få tillstånd att utfärda masterexamen i teologi

Upplagt den 22 juni, 2017

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda masterexamen i teologi.

http://www.uka.se/om-oss/publikationer–beslut/beslut-om-examenstillstand/beslutade-examenstillstand/2017-06-14-evangeliska-fosterlands-stiftelsen-for-johannelunds-teologiska-hogskola-masterexamen-inom-omradet-teologi.html

 

Johannelund föreslås att få tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi

Upplagt den

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi.

http://www.uka.se/om-oss/publikationer–beslut/beslut-om-examenstillstand/beslutade-examenstillstand/2017-06-14-evangeliska-fosterlands-stiftelsen-for-johannelunds-teologiska-hogskola-magisterexamen-i-teologi.html

Stefan Gustavsson utnämnd till affilierad högskoleadjunkt

Upplagt den 23 maj, 2017

Stefan Gustavsson har utnämnts till affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds Teologiska Högskola. Gustavsson är väl känd föreläsare och författare, som har läst teologi i Lund, under många år varit verksam som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och som för närvarande bland annat är verksam på deltid som förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge (- en högskola som tillsammans med Johannelund ger ut den akademiska tidskriften Theofilos). Tidigare har Gustavsson arbetat som direktor för CredoAkademin, generalsekreterare för skol- och studentrörelsen Credo och lärare vid livsåskådningsinstitutet Nordiska L´Abri.”

Symposium nyöversättning Augsburgska bekännelsen 16-17 maj 2017

Upplagt den 9 maj, 2017

Johannelunds teologiska högskola initierar nyöversättning av Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, (1530).

Augsburgska bekännelsen utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som ekumeniskt utgångspunkt. Vid reformationsjubiléet 2017 finns särskild anledning att lyfta fram denna bekännelse, vilken är en del av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, som grund för kyrkans tro och liv.

Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta och kommentera Augsburgska bekännelsen. Översättningen och kommentarerna utförs av docent Rune Söderlund. Johannelund inbjuder 16-17 maj 2017 till forskningssymposium där nyöversättning och kommentarer diskuteras. Nyöversättningen ges ut hösten 2017

Medverkande: Rune Söderlund, Kjell O Lejon, Torbjörn Aronsson, Kjell Olav Sannes, Torbjörn Johansson, Leif Erikson, , Tomas Nygren, Edgar Almén, Thomas Ekstrand, Karin Johannesson, Philip Geister

Program klicka här

 

Upplagt den 25 april, 2017

Johannelunds rektor gästföreläser på Princeton, USA.

Johannelunds rektor professor Kjell O. Lejon inbjöds som gästföreläsare den 25 april vid det mycket prestigefulla James Madison Program på Princeton University. Det universitet som nu är rankat som det främsta universitetet i USA. Bilden tagen i The Faculty Room.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid