Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Stöd Johannelund.

Du kan stödja Johannelund på flera olika sätt, till exempel genom att be för skolan. Det allra enklaste sättet att bidra ekonomiskt är att sätta in en gåva på Johannelunds bankgirokonto 5862-4636. Glöm inte att märka inbetalningskortet med ”Gåva till Johannelund”. Ange gärna Ditt namn och adress.

Bli månadsgivare

Autogiroblankett finns att ladda ner här.

Arv och donationer

Med stor tacksamhet tar vi emot gåvor genom donationer eller arv. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar, fastigheter och dylikt. (Din gåva är befriad från gåvoskatt. I de allra flesta fall gäller skattebefrielsen även arvsskatt och påverkas egentligen bara av vilket donationsändamål som Du har formulerat i Ditt testamente.) Du kan till exempel formulera testamentet så här: ”till Johannelunds teologiska högskola att i första hand användas för …… (den verksamhet Du vill gynna) eller annan verksamhet som Johannelunds teologiska högskola bedriver.”
Om både arvingar och testamente saknas tillfaller hela Din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden.

Vill du diskutera en donation till Johannelund? Tag kontakt med rektor James Starr på 018-16 99 28.
Vill Du ha hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.

Kollekter

Johannelund ansöker varje år om anslag och kollekter från alla stift och församlingar i Svenska kyrkan. Ett sätt att stödja Johannelund är därför att argumentera i din församling eller ditt stift för att dessa ansökningar ska beviljas.

Kollektcirkulär finns att hämta här.

Insamlingsstiftelsen

Vi tar tacksamt emot gåvor till insamlingsstiftelsen för Johannelunds forsknings- och utvecklingsarbete. Det görs genom att sätta in pengar på Bankgiro 5684-1851. Swishnummer 123 693 64 39.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid