Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här finner du diverse dokument för dig som student.

Schema

Här kan du se schemat.

Kurskoder finner du här

Terminstider

Läsårsdatum 2019-2020 och 2020-2021

Sommarkurs

Sommarkurser 2020

Kursplaner för högskolekurser inkl litteraturlistor

Kursplaner åk 1 ht 19 teologiska program
Kursplaner åk 1 ht 19 själavårdsprogram
Kursplaner åk 1 ht 19 FE-program GT och NT
Kursplan åk 1 ht 19 FE-program HL 252 Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext
Kursplan åk 1 ht 19 FE-program P 251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis

se även under Utbildningar/Kurskatalog

Boendeförslag i Uppsala för distansstudenter

Lista på tillfälliga boendealternativ i Uppsala klicka här!.


Val av kurser för kommande termin

Amälan om studieuppehåll

Studieplaner

Studieplaner start ht 2014
Studieplaner start ht 2015
Studieplaner start ht 2016 

Studieplaner start ht 2017

Studieplaner start ht 2018

Instruktion för att logga in i studentregistersystemet Mitt Studeo  

Ansökan om uttag av examen eller utbildningsbevis

Ansökan om examen och/eller utbildningsbevis

Johannelunds–PM

Likabehandlingspolicy 2019-2020
Miljöpolicy
PM ALLMÄNNA RUTINER
PM NÄRVAROREGLER 
PM Sjukskrivning
PM Särskild studiegång
PM Prislista
PM Betyg och betygskriterier
PM Tystnadsplikten
PM Kandidatexamen 180 hp
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan från from höstterminen 2013
Innehållskrav präst i EFS
PM Studenthemmet

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson