Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här hittar du viktiga länkar och dokument för dina studier vid Johannelund.

Schema och Studeo
Se ditt schema. För instruktioner att logga in på Studeo, klicka här.

Terminstider

Läsårsdatum 2019-2020
Våren 2020
Högskolan:     2020 01 20 – 2020 06 05 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:   2020 01 13 – 2020 05 29
Sommarkurs: 2020 06 08 – 2020 08 14

Läsårsdatum 2020-2021
Höst 2020
Högskolan:    2020 08 24 – 2021 01 15 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:  2020 08 31 – 2020 12 18
Sommarkurs: 2020 06 08 – 2020 08 14

Vår 2021
Högskolan:    2021 01 18 – 2021 06 04 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:  2021 01 11 – 2021 05 28
Sommarkurs: 2021 06 07 – 2021 08 13

Aktuella kursplaner
Kursplaner för höstterminen 2020 hittar du här.
Kursplaner för vårterminen 2021 hittar du här.

För samtliga kursplaner, se under Utbildningar – kurskatalog

Policy och underlag
Likabehandlingspolicy
Miljöpolicy
PM Tystnadsplikt
Ansökan om utbildningsbevis
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan
Innehållskrav präst i EFS

Utbildningsplaner 
Högskoleexamen 2020 (120 hp)
Kandidatexamen 2020 (180 hp)
Magisterexamen 2020 (60 hp)
Masterexamen 2020 (120 hp)

Kursval nästa termin 
Se webbansökan för mer information och hänvisning.

 

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson