Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här finner du diverse dokument för dig som student.

Schema

Här kan du se schemat.

Kurskoder finner du här

Terminstider

Läsårsdatum 2017-2018 och 2018-2019

Sommarkurs

Sommarkurser 2017

Kursplaner för högskolekurser i program per årskurs och termin inkl litteraturlistor

Kursplaner själavårdsprogram åk 1 ht 2017
Kursplaner FE-program åk 1 ht 2017
Kursplaner teologiska program 1,2,3- och 4,5 årigt program åk 1 ht 2017
Kursplaner teologiska program åk 2 och 3 ht 2017
Kursplaner åk 4 EFS ht 2017
Kursplaner åk 4 Svenska kyrkan ht 2017

För övriga kursplaner se under Utbildningar/Kurskatalog

Boendeförslag i Uppsala för distansstudenter

Lista på tillfälliga boendealternativ i Uppsala klicka här.


Val av kurser för kommande termin

Kursvalsblankett för höstterminen 2018

Anmälan om studieuppehåll

Studieplaner

Studieplaner start ht 2014
Studieplaner start ht 2015
Studieplaner start ht 2016

Instruktion för att logga in i studentregistersystemet Mitt Studeo  

Johannelunds–PM

Likabehandlingspolicy
Miljöpolicy
Allmänna rutiner
PM Närvaroregler
PM Sjukskrivning
PM Särskild studiegång
PM Prislista
PM Betyg och betygskriterier
PM Tystnadsplikten
PM Biblioteket
PM Kandidatexamen 180 hp
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan från from höstterminen 2013
Innehållskrav präst i Svenska kyrkan försöksordningen från 2007
PM Studenthemmet

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström