Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här hittar du viktiga länkar och dokument för dina studier vid Johannelund.

Schema och Studeo

Se ditt schema. För instruktioner att logga in på Studeo, klicka här.


Terminstider

Läsårsdatum  2021-2022

Våren 2022
Högskolan:           2022-01-17 – 2022-06-05 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:         2022-01-10 – 2022-05-27
Sommartermin:  2022-06-06 – 2022-08-14

Läsårsdatum 2022-2023
Hösten 2022
Högskolan:           2022-08-22 – 2023-01-15 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:         2022-08-29 – 2022-12-16
Pastoral profiltermin:  2022-08-29—2023-01-13

Våren 2023
Högskolan:           2023-01-16 – 2023-06-04 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:         2023-01-09 – 2023-05-26
Sommartermin:  2023-06-05 – 2023-08-13

Aktuella studieplaner och kursplaner

Studieplaner 2021-2024

Kursplaner för vårterminen 2022 hittar du här.
Kursplaner för vårterminen 2021
 hittar du här.
Kursplaner för höstterminen 2021 hittar du här.

För hela kursutbudet, se under Utbildningar – kurskatalog

Policy och underlag

Likabehandlingspolicy
Miljöpolicy
PM Tystnadsplikt
Ansökan om utbildningsbevis
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan
Innehållskrav präst i EFS
Kvalitetssystem

Utbildningsplaner 
Högskoleexamen 2020 (120 hp)
Kandidatexamen 2020 (180 hp)
Magisterexamen 2020 (60 hp)
Masterexamen 2020 (120 hp)

Utbildningsplanerna för Ledare för kyrka i förändring:
Magisterexamen – 2020 (60 hp)
Masterexamen – 2020 (120 hp)

Kursval nästa termin 
Se webbansökan för mer information och hänvisning.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan