Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här finner du diverse dokument för dig som student.

Schema

Här kan du se schemat.

Kurskoder hittar du här

Terminstider

Läsårsdatum 2016-2017 och 2017-2018

Sommarkurs

Sommarkurser 2017

Kursplaner för högskolekurser i program per årskurs och termin inkl litteraturlistor

Kursplaner åk 1 på 1, 2, 3, 4½ och 5½-årigt program vt 2017
Kursplaner åk 1 Själavårdsprogrammet vt 2017
Kursplan åk 2 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi vt 2017
Kursplaner åk 2 och 3 NT-exegetik språklig vt 2017
Kursplaner åk 2 FE-programmet vt 2017
Kursplaner åk 4 EFS-präst vt 2017
Kursplaner åk 4 Sv ky vt 2017


Kursplaner åk 1 på 1, 2, 3, 4½ och 5½-årigt program höstterminen  2016

Kursplaner åk 1 FE- program höstterminen  2016
Kursplaner åk 1 Själavårdsprogram höstterminen  2016
Kursplaner åk 2 och 3 höstterminen 2016
Kursplaner åk 4 präst i Svenska kyrkan höstterminen 2016
Kursplaner åk 4 präst i EFS höstterminen 2016

För övriga kursplaner se under Utbildningar/Kurskatalog

Val av kurser för kommande termin

Kursvalsblankett för höstterminen 2016

Anmälan om studieuppehåll

Studieplaner

Studieplaner start ht 2014
Studieplaner start ht 2015
Studieplaner start ht 2016

Instruktion för att logga in i studentregistersystemet Mitt Studeo  

Johannelunds–PM

Likabehandlingspolicy
Miljöpolicy
Allmänna rutiner
PM Närvaroregler
PM Sjukskrivning
PM Särskild studiegång
PM Prislista
PM Betyg och betygskriterier
PM Tystnadsplikten
PM Biblioteket
PM Kandidatexamen 180 hp
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan från from höstterminen 2013
Innehållskrav präst i Svenska kyrkan försöksordningen från 2007
PM Studenthemmet

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog