Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursplaner åk1 ht 19 FE-program GT och NT.

Kursplaner åk1 ht 19 FE-program GT och NT

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds