Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursplaner åk1 ht 19 själavårdsprogram.

Kursplaner åk1 ht 19 själavårdsprogram

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan