Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursvalsblankett ht 18.

Kursvalsblankett ht 18

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan