Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursvalsblankett ht 18.

Kursvalsblankett ht 18

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid