Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Läsårsdatum 2018-2019 och 2019-2020.

Läsårsdatum 2018-2019 och 2019-2020

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan