Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Likabehandlingspolicy jth 2018-2019.

Likabehandlingspolicy jth 2018-2019

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid