Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Logiforslag Uppsala juni 18.

Logiforslag Uppsala juni 18

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan