Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PM ALLMÄNNA RUTINER ht 2018.

PM ALLMÄNNA RUTINER ht 2018

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds