Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PM ALLMÄNNA RUTINER ht 2018.

PM ALLMÄNNA RUTINER ht 2018

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan