Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Studentkåren.

Studentkåren vid Johannelunds högskola jobbar utifrån en kristen grund. Studentkåren styrs av dess medlemmar, vilka alla är studerande vid Johannelund. Kårens funktion är bland annat att verka för en god studiemiljö på skolan. Hur detta kan ta sig i uttryck är genom att studentkårens styrelse för en dialog med såväl Johannelunds lärarkollegium som högskolans styrelse. För att styrelsens arbete ska vara så öppet som möjligt offentliggörs styrelsens mötesprotokoll genom att sättas upp på studentkårens anslagstavla.

Studentkårens styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, och ett antal ledamöter, det finns även representation från de folkhögskoleutbildningar som finns på Johannelund. Utöver de personer som sitter i studentkårens styrelse finns det olika förtroendeuppdrag som kallas för ämbeten med olika ansvarsområden. Dessa ämbetens funktion är att se till att studentkårens arbete fortlöper som det ska.

Johannelunds studentkår är en öppen organisation och vi välkomnar därför alla som studerar på någon av de akademiska kurser eller program som erbjuds genom högskolan. Medlemspriset är 100:- per läsår. De förmåner du får genom att vara medlem hos oss är bland annat ett mecenatkort, möjlighet att engagera dig för kårens räkning samt ha rösträtt vid studentkårens möten.

Sedan årsmötet 2020 är nuvarande ordförande Måns Wieland. Vill du veta mer om våra ämbeten och vilka som sitter på dem kan du kolla på anslagstavlan vid facken. Utöver detta hittar du oss på facebook.

Du hittar oss på Facebook 

Instagram: johannelundsstudentkar

Mail: studentkaren@johannelund.nu

Bankgiro: 883 – 7999, skriv namn som avsändare

Swish: 123 024 18 51

 

Studentkåren inbjuder till debatt

Den 12 april 2012 bjöd Studentkåren in till en debatt om helvetet. Debatterade gjorde Torsten Åhman (pastor i SMK) och Stefan Swärd (pastor i EFK).

Debatten filmades och här kan du i efterhand se den:

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan