Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Studentkåren.

Johannelunds Teologiska Högskola har som andra högskolor och universitet en studentkår. I fjol bestod kåren av ca 90 studenter. Kårens funktion är huvudsakligen att finnas till för studenterna och verka för en god stämning på skolan och en trevlig studiemiljö. Detta kan bestå i att t ex representera studenternas röst i meningsutbyte med Johannelunds lärare och rektorer, bedriva studenternas café Kaffernaum eller göra vissa inköp för att bidra till skolmiljöns komfort.

Kåren bidrar också till missionssatsningar genom att samla in pengar till den så kallade ”missionsutmaningen”. De pengarna går sedan till de välgörande ändamål som kårens medlemmar har beslutat om.

Vi från kåren hoppas att du som student vill vara medlem i studentkåren och delta i dess verksamhet, medlemspriset är blygsamma 50 kronor och för det får du bl.a. Mecenats studentrabatter. Du får också en röst vid varje kårmöte. Från kåren utser vi också diverse ämbeten som ansvarar för kårens olika uppgifter.

För kontakt: studentkaren@johannelund.nu

Bankgiro : 883 – 7999, skriv namn som avsändare

 

Studentkåren inbjuder till debatt

Den 12 april 2012 bjöd Studentkåren in till en debatt om helvetet. Debatterade gjorde Torsten Åhman (pastor i SMK) och Stefan Swärd (pastor i EFK).

Debatten filmades och här kan du i efterhand se den:

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds