Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Studievägledning.

Ansvariga för studievägledning på Johannelund är studierektorerna Åsa Granath och Torbjörn Larspers.

Samtal bokas via e-post eller telefon (säkrast förmiddagar).
För frågor kring akademiska studier kontakta Åsa Granath Tfn: 018-16 99 07, asa.granath@johannelund.nu
För frågor kring pastorala profilkurser, yrkesförberedande kurser för tjänst i kyrka och församling, kontakta Torbjörn Larspers Tfn 018-16 99 05, torbjorn.larspers@johannelund.nu

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog