Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Studievägledning.

Ansvariga för studievägledning på Johannelund är studierektorerna Åsa Granath och Torbjörn Larspers.

Samtal bokas via e-post eller telefon.
För frågor kring akademiska studier kontakta Åsa Granath Tfn 018-16 99 07,  asa.granath@johannelund.nu
För frågor kring pastorala profilkurser, yrkesförberedande kurser för tjänst i kyrka och församling, kontakta Torbjörn Larspers Tfn 018-16 99 05, torbjorn.larspers@johannelund.nu

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson