Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Theofilos.

Theofilos framsidaTheofilos är en nordisk akademisk tidskrift för studiet av teologi, filosofi och kultur och därmed besläktade områden. Den utges från och med sommaren 2016 i samarbete mellan NLA, Norge, och Johannelunds Teologiska Högskola, med två ordinarie nummer per år, och vid behov även i form av temanummer. Tidskriftens överordnade syfte är att presentera, analysera och diskutera den kristna tron och dess relevans i den moderna samhällskontexten
.

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg