Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Theofilos.

Theofilos framsidaTheofilos är en nordisk akademisk tidskrift för studiet av teologi, filosofi och kultur och därmed besläktade områden. Den utges från och med sommaren 2016 i samarbete mellan NLA, Norge, och Johannelunds teologiska högskola, med två ordinarie nummer per år, och vid behov även i form av temanummer. Tidskriftens överordnade syfte är att presentera, analysera och diskutera den kristna tron och dess relevans i den moderna samhällskontexten.

Theofilos är open access-tidskrift. Besök oss på Theofilos.no.

 

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds