Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utbildningar.

Högskola och pastoralinstitut

Teologi är en gammal akademisk disciplin. Det är ett brett fält med många inriktningar och strömningar. Johannelund har mer än 150-årig erfarenhet av teologisk utbildning. I en kunskapsutvecklande miljö erbjuds vetenskaplig utbildning och studenterna ges utrymme för både bearbetning av teologiska frågor och kan delta i andakts- och gudstjänstliv. Johannelund är både en högskola och pastoralinstitut som ger studerande integrerande kunskaper från olika områden.

De som vill bli präst i EFS kan läsa det integrerade prästprogrammet. I programmet ingår mentorsgrupp, pastorala profilkurser och en pastoral profiltermin i samarbete med Åredalens folkhögskola. Detta program erbjuds även för dig som vill bli präst i Svenska kyrkan. För att blir präst i Svenska kyrkan kan man läsa hela den akademiska utbildningen på Johannelund (ett 3-årigt kandidatexamen och en 1-årig magisterexamen). Prästkandidater för Svenska kyrkan läser det avslutande året i utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Du kan även studera vid Johannelund om du planerar att arbeta inom något annat samfund. Kontakta det mottagande samfundet för information om den avslutande delen av utbildningen ska läsas i deras regi.

För den som vill skaffa sig baskunskaper i teologi utan att läsa pastorala profilkurser erbjuder vi kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2 år). Det går även att ta ett introduktionsår och läsa teologiska kurser under två terminer.

Ämnesområden

Johannelunds utbildningar delas in i dessa huvudinriktningar. Klicka dig vidare till kursplanerna.
Exegetisk teologi – studier av Bibeln, dess innehåll och tolkning.
Systematisk teologi – som består av religionsfilosofi, dogmatik (kristen troslära) och etik.
Historisk praktisk teologi – bland annat kyrkohistoria, själavård och praktisk teologi.

Distansstudier

På alla våra program erbjuder vi möjligheten att läsa de två första åren på distans. Det innebär dock besök till campus vid tre tillfällen under varje termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Varje träff är från två till fyra veckodagar. Resten av tiden ägnas åt självstudier.

Utlandsstudier

Johannelund har utbildningssamverkan med flera teologiska lärosäten utomlands. Det finns därför möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands (företrädesvis efter kandidatexamen-4:e året). Läs mer här!

Ansökningsdatum

15 april är sista ansökningsdagen till höstterminens kurser. För vårterminen ska ansökan vara gjord senast 15 oktober. Läs mer om viktiga datum

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan