Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utbildningar.

Se vår informationsfilm om våra teologiska program.

Både högskola och pastoralinstitut

Johannelund är både högskola och pastoralinstitut. I det integrerade prästprogrammet varvas akademiska högskolekurser i teologi med praktisk prästutbildning (pastorala profilkurser). Dessutom erbjuds ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. På det sättet integreras teologins teori och praktik.

Johannelund vill erbjuda en utbildning som är relevant både för den enskilde och för arbete i församling. De som siktar mot att bli präst i EFS läser det integrerade prästprogrammet på Johannelund. Detta program erbjuds även för dig som vill bli präst i Svenska kyrkan. 

För att blir präst i Svenska kyrkan kan man läsa ett 3-årigt kandidatprogram vid Johannelund, för att sedan bygga på med en magisterexamen. Prästkandidater för Svenska kyrkan läser det avslutande året i utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Du kan även studera vid Johannelund med tanke på att arbeta inom något annat kristet samfund. Det mottagande samfundet önskar då i många fall att den avslutande delen av utbildningen läses inom ramen för det egna samfundet.

Du kan även läsa akademiska program utan pastorala profilkurser. Detta är ett alternativ främst för dig som vill skaffa dig baskunskaper i teologi med tanke på arbete inom exempelvis skola, folkhögskola eller media. I dessa fall erbjuds kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2 år).

Det går även att läsa endast ett år med teologiska kurser, ett teologisk introduktionsår.

Johannelunds ämnesområden och kurser

Alla kurser vid Johannelund ryms inom kunskapsområdet Teologi, som vi delar upp i följande ämnesområden:


 • A. Exegetisk teologi, som handlar om frågor som rör Bibeln, dess innehåll och tolkning.

 • B. Systematisk teologi, som består av religionsfilosofi, dogmatik (kristen troslära) och etik.

 • C. Historisk och praktisk teologi, ett stort ämnesområde med flera underavdelningar:
  • Kyrkans historia, som även bearbetar frågor om den kristna kyrkans identitet och mission,
  • Religionspsykologi, själavård, psykiatri och kurser i kristen spiritualitet.
  • Praktisk teologi omfattar exempelvis predikokonst, kommunikation och liturgik.
  • Religionspedagogik behandlar allmän pedagogik, ledarskap och pedagogik med kyrklig inriktning.


Läs mer om våra utbildningar i menyn ovan.

Distansstudier

På alla våra program erbjuder vi möjligheten att läsa de två första åren på distans. Det innebär att man kommer till  Johannelund vid 5-6 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Varje träff kan vara från 1 upp till 5 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnar man åt självstudier hemma.

Utlandsstudier

För den som önskar finns även möjlighet att förlägga en del av sina studier utomlands, företrädesvis efter kandidatexamen-4:e året. Johannelund har bland annat avtal med ledande teologiska utbildningar i Oslo (Menighetsfakulteten), Oxford (Wycliffe Hall vid Oxford University) och Minnesota i USA (Luther Seminary).

Viktiga datum

 15 april – Sista ansökningsdag till programmen för höstterminen 2020.
Före sommaren – antagningsbesked om du söker via vår egen webbansökan. Mitten av juli – antagningsbesked 1, början av augusti – antagningsbesked 2 för antagning till höstterminen om du söker via antagning.se.
15 oktober – Sista ansökningsdag till programmen för vårterminen 2021.
Mitten av november – antagningsbesked om du söker via vår egen webbansökan. Början av december – antagningsbesked 1, början av januari – antagningsbesked 2 för antagning till vårterminen om du söker via antagning.se.
Läsåret 2020/2021 – börjar åk 1, samtliga utbildningsalternativ, måndag 24/8 kl 10. För antagning övrig tid hänvisas till studievägledare för lokal antagning.

 

 

 

 

 

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson