Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Antagning.

 

 

 

Urvalskriterierna och hur antagningen går till skiljer sig mellan de olika inriktningarna. I menyn ovan, eller genom länkarna nedan, kan du klicka dig vidare för att se vad som gäller för just dig.

Präst i Svenska kyrkan

Präst i EFS

Kandidat– och Högskoleexamen

Fristående kurser

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg