Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Antagning.

 

 

 

Urvalskriterierna och hur antagningen går till skiljer sig mellan de olika inriktningarna. I menyn ovan, eller genom länkarna nedan, kan du klicka dig vidare för att se vad som gäller för just dig.

Präst i Svenska kyrkan

Präst i EFS

Kandidat– och Högskoleexamen

Fristående kurser

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan