Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i EFS.

Integrerat prästprogram (4,5 år)

Urvalskriterier

 • Ansökan skall har gjorts på Webbansökan högskola (=lokal ansökan) senast 15 april för höstterminen 2019 och 15 oktober för vårterminen 2020. Antagningsbesked erhålles före sommaren inför höstterminen och i mitten av december för vårterminen.
 • Ansökan kan även göras på www.antagning.se med antagningsbesked som kommer juli/augusti för höstterminen och december/januari för vårterminen.
 • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär att ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a+1a2 och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
 • I första hand läggs stor vikt vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.
 • Programmet är en professionsutbildning med högskolekurser samt pastorala profilkurser med inriktning mot arbete i församling, främst EFS. Den sökandes erfarenheter av yrkesliv och församlingsarbete samt avsikt med studierna kan därför vägas in vid urvalet.

Antagningsinfo

 • Antagning sker 2 gånger/år och programmet startar höst och vår.
 • Antagning till integrerat prästprogram (4,5 år) görs enligt gällande kriterier. Programmet söks via Webbansökan högskola senast 16 april för höstterminen 2018 och 15 oktober för vårterminen 2019.
 • I anslutning till att ansökan görs, ska en skriftlig rekommendation från präst eller pastor skickas in till Johannelund (se instruktion under Ansökningsblanketter).
 • Alla sökande till integrerat prästprogram där pastorala profilkurser ingår kallas till en antagningsintervju (kan i vissa fall göras via Skype eller likande).
 • Beslut om antagning för den som sökt via webbansökan tas av rektorsmötet på Johannelund och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds