Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i Svenska kyrkan.

För att läsa till präst i Svenska kyrkan söker du integrerat prästprogram eller kandidatprogram

Urvalskriterier

 • Ansökan ska vara gjord senast 18 april för höstterminen 2017 och 16 oktober för vårterminen 2018 på  webbansökan högskola och ansökan görs då lokalt.
 • Ansökan kan även göras via www.antagning.se
 • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2  och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
 • Den sökande antas efter betyg.

Antagningsinfo

 • Antagning sker 2 gånger/år och programmen startar på hösten och på våren.
 • Antagning till integrerat prästprogram görs enligt gällande kriterier.
 • Till ansökan till integrerat prästprogram ska fogas en skriftlig rekommendation från präst eller pastor (se instruktion under Ansökningsblanketter).
 • Alla sökande till integrerat prästprogram där pastorala profilkurser ingår kallas till en antagningsintervju. (Kan i vissa fall göras via Skype eller liknande).
 • Besked om antagning ges före sommaren inför höstterminen och före jul för vårterminen om anmälan görs via webbasökan högskola

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren