Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Behörighet.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper, nämligen särskild behörighet. Vänligen observera att även om du uppfyller behörighetskraven inte automatiskt blir antagen!

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet kan uppfyllas på flera olika sätt. Antingen genom fullgjord gymnasial förutbildning, genom vissa äldre utbildningar, t ex linjegymnasium, eller etappsystem i komvux.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för teologiska studier har den som från nyare gymnasium/komvux har lägst betyget Godkänt i vart och ett av följande ämnen: Sv B/Sv 2 B + Hi A + Sh A. 
Betygskravet från äldre linjegymnasium eller/och etappsystemet i Komvux är alltid lägst 3.

Behörig på annat sätt? 
Information finns här:

Mer om de olika behörigheterna kan du läsa om här (Du länkas vidare till www.studera.nu)!

Rekommenderade förkunskaper

För studier vid Johannelund rekommenderas även Religion B samt gymnasiekurs i psykologi och/eller filosofi som lämpliga förkunskaper för våra utbildningar. Detta är dock inget krav! Som sökande bör man även vara införstådd med att man redan från den första kursen i programmen använder viss litteratur på engelska!

För dig som tänker bli präst i Svenska kyrkan eller EFS rekommendera vi att du gått Svenska kyrkans grundkurs, en bibelskola eller liknande. Dessutom är det mycket bra om du har lite praktisk arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av att vara aktiv i en kristen församling. Detta är dock inte behörighets- eller antagningskrav!

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds