Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Välkommen att söka till vår bibelskola.

Johannelunds bibelskola 

Tänk att få lägga ett år i ditt liv på att få lära känna Guds hjärta och vad Han gör just idag runtom i hela världen! På Johannelunds bibelskola får vi tillsammans brottas, undersöka och prata om livets stora frågor, med Bibeln som grund och utgångspunkt. Vi tror att Guds ord är levande och verksamt, och att det alltid finns mer att lära känna. Därför kommer vi under året gå igenom hela bibeln, lära oss om trons grunder, beröra själavård, etik och apologetik (försvaret av den kristna tron).

På Johannelunds bibelskola får du möta passionerade, kunniga och mycket uppskattade lärare och gästföreläsare (se längre ner). Vi får dessutom ta del av morgonböner, mässor och gudstjänster på skolan. I samma hus har vi ett studenthem med boendegaranti för bibelskolan. Boendet delas med övriga studenter och detta brukar skapa en god gemenskap. Du får även tillgång till vårt välutrustade teologiska bibliotek. Under året planeras en gemensam resa till Oxford, England och en inom Sverige.

Två spår
Du får välja mellan två spår: Församlingsspåret och KRIK-spåret. Mer om detta kan du läsa under respektive flik (under fliken Bibelskola).

 

Två röster från tidigare bibelskoleelever:

Har blivit positivt överraskad i alla lektioner. Alla lärare är väldigt bra och extremt kunniga och det uppskattar jag. Gillar att alla lärare är öppna och att man ofta möts i korridorerna o att miljön är välkomnande.”

Interaktiva lektioner med plats för personlig reflektion! Bra med möjlighet att omvandla den kunskap/det teoretiska vi lär oss till praktik i våra personliga gudsrelationer.”

>ANSÖK HÄR SENAST 15 MAJ<

Praktik

Praktik: Under året kommer du att ta del av olika satsningar/praktik i en lokal församling eller praktik i KRIK, som har sitt huvudkontor och mycket som händer i och kring Uppsala.

Studiemiljö

På Johannelunds bibelskola får du det bästa av två världar! Högskolans och folkhögskolans lärare ger både bredd och fördjupande undervisning, besökande gäster som delar med sig av kunskap och lärjungaskap, folkhögskolemiljön med ”learning by doing and reflecting”, kristen gemenskap, studenthem, mentorskap och frihet från examination och betyg. Johannelund utgår ifrån att Bibeln är Guds ord till oss idag och att centrum för kristen tro är räddningen genom Jesus Kristus. Johannelund tillhör EFS, är förankrad i den evangelisk-lutherska traditionen och har en ekumeniskt öppen profil.

Lärare

Lärare som undervisar under året: , Gunilla Bäcks, Tommy Mellberg, Lotta Strajnic, Stefan Gustavsson, Tomas Nygren, Beth Elness Hansson, Torbjörn Larspers  samt flertalet inbjudna gäster.

Kurstider

Bibelskolan löper över hela läsåret och startar i början av september och sträcker sig fram till slutet av maj.

Studiebidrag / studielån

Kursen anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen ”Bibelskola”. Deltagarna har därför möjlighet att söka studielån och bidrag i vanlig ordning. Låneansökan görs på csn.se.

Allmän avgift

En allmän avgift för diverse kostnader tas ut av samtliga deltagare, för att täcka kostnader för gemensamma lägerdagar, kopierat material, studiebesök, samt matkostnader vid introduktion- och avslutningssammanhang. Kostnaden för 2019-2020 är 3500 kr.

Notera att böcker, skrivmaterial, egen kopiering och den längre höstresan inte ingår i avgiften.

Logi

Elever på bibelskolan erbjuds garanterad logi på Johannelunds studenthem. Boende i delat studentrum kostar 2.500 kr/månad och boende i enskilt rum kostar 3.510 kr/månad för läsåret 2018-2019. Enskilt rum erbjuds i mån av plats.

Har du anmält intresse för rum på studenthemmet, vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2020-2021”.

Vid inflyttning på studenthemmet tas en depositionsavgift på 1 000 kr ut, som återbetalas efter avsynad, godkänd, flyttstädning efter utflytt från studenthemmet.

Parkering under hela studietiden är möjlig för en avgift på 300 kr/månad.

Du som är under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN.se. Tänk då på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Ansökan

Ansökan till bibelskoleåret görs på webbansökan till Johannelund senast 15 maj 2020. Återbud lämnas skriftligt.

ANSÖK HÄR! 


Vem ska söka?

  • Du som önskar läsa Bibeln med större förståelse och applicera och brottas med innehållet.
  • Du som vill växa i tro tillsammans med andra för ett hållbart lärjungaskap.
  • Du som är nyfiken på en teologisk högskola.
  • Du som vill bli en bättre ledare.
  • Du som vill idrotta och engagera dig i KRIK.
  • Du som är sugen på stadsmiljön och dess möjligheter för ditt bibelår …
  • … är det DU? Välkommen med din ansökan!

Ämnen som studeras:

Gamla och Nya testamentet Gamla Testamentet (GT) utgör den största delen av Bibeln och var Jesu och lärjungarnas Bibel. GT ger dig grundläggande kunskap om kristen tro, varför världen är så trasig som den är, hur Guds genom historien ständigt sökt upprättad kontakt med människan och haft en plan för människans räddning. Nya Testamentet (NT) är den del av Bibeln som visar dig vem Jesus är, hur du blir en kristen, hur du ska leva som kristen, Guds perspektiv på omvärlden och tiden vi lever i m.m. Under året läser vi igenom stora delar av GT lär oss läsa dess olika genrer som poesi, historik, profetior etc. Nya testamentet läser vi själva/tillsammans igenom under året – och målet är att du ska få med dig både helhetsperspektivet och har hunnit djupdyka på vissa ställen när du är klar, så att du får en god grund att stå på i förståelsen av vem Jesus är och vilket liv han bjuder in oss – och hela världen – till.

Evangelisation Vad är det jag vill att andra ska veta om Jesus? Hur kan man ställa bättre frågor och på ett naturligt sätt kan prata om Jesus och evangeliet med vänner, grannar och andra man möter?

Apologetik Med apologetik får du hjälp med att bättre förstå och därmed även kunna förklara och försvara din tro gentemot de många motargument som möter en kristen som t.ex. tro och vetenskap.

Etik Med kristen tro följer etik, d.v.s en syn på rätt och fel, moral, livsstil, handlingar, tänkesätt o.s.v.  Vi undersöker Bibelns sätt att tänka etik och diskuterar hur det ska tillämpas idag.

Lärjungaskap Vad innebär det att följa Jesus, att vara Hans lärjunge på 2000-talet? Vad innebär begrepp som helgelse, social rättfärdighet och kontemplativ andlighet för mitt kristna liv? Intressanta samtal, studier och gäster som utmanar.

Troslära Du får studera grundläggande kristen troslära. Att rota sig i och stå fast i den sunda läran är viktigt så man undviker att driva vilse i tron. Vi går även in på vad trosläran betyder för det kristna livet i praktiken.

Själavård Att vårda sin egen och andras själar är fundamentalt för kristet liv. Vi studerar tankar, inriktningar och tankar som präglar kristen själavård. Förutom att läsa får du under året även mentorsamtal och möjlighet till personlig själavård vilket är en mycket uppskattad del av livet på Bibelskolan.

Postmodernitet – Samtidsanalys Att studera det postmoderna samhället innebär helt enkelt att vi tittar på det som är nu. Hur ser det ut, varför blev det som det blev, vilka tankar präglar vår tid och vilka utmaningar och möjligheter vi som kristna har i den tid vi lever i.

 

Bibelskolan på Johannelund anordnas av Hagabergs folkhögskola och Solviks folkhögskola i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.

JTHHGBsamverkan

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström