Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Välkommen att söka till vår bibelskola.

Välkommen till Johannelunds bibelskola! 

Tänk att få lägga ett år i ditt liv på att få lära känna Guds hjärta och vad han gör just runtom i hela världen! På Johannelunds bibelskola får vi tillsammans brottas, undersöka och prata om livets stora frågor, med Bibeln som grund och utgångspunkt.

Vi tror att Guds ord är levande och verksamt, och att centrum för kristen tro är räddningen genom Jesus Kristus. Vi går igenom hela hela Bibeln, lär oss trons grunder och bekantar oss med själavård, etik och apologetik.

Förutom lektioner får vi dessutom ta del av morgonböner, mässor och gudstjänster på skolan. Du kan välja mellan två inriktningar: Församlingsspåret och KRIK-spåret. Under året brukar en längre resa göras (i år kommer dock vi att följa myndigheternas rekommendationer beträffande resor).

Studiemiljö

På Johannelunds bibelskola i studentstaden Uppsala får du det bästa av två världar! Högskolans lärare ger dig både bredd och fördjupande undervisning, och besökande föreläsare delar med sig av sina kunskaper. Samtidigt fokuserar vi som folkhögskolekurs på reflexion och att växa som människa. Här erbjuds du mentorskap. Du får även tillgång till högskolans välsorterade bibliotek.

Lärare

På bibelskolan får du möta passionerade, kunniga och uppskattade lärare och gästföreläsare.

 

Kurstider

Bibelskolan löper över hela läsåret och startar måndagen 31 augusti 2020 och sträcker sig fram till slutet av maj 2021.

Studiebidrag / studielån

Kursen anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen ”Bibelskola”. Deltagarna har därför möjlighet att söka studielån och bidrag i vanlig ordning. Låneansökan görs på CSN.

Avgift

En allmän avgift för diverse kostnader tas ut av samtliga deltagare, för att täcka kostnader för gemensamma lägerdagar, kopierat material, studiebesök, samt matkostnader vid introduktion- och avslutningssammanhang. Kostnaden för 2020/2021 är 3200 kr.

Kostnader för böcker, skrivmaterial, kopiering en eventuell längre resa ingår inte i avgiften.

Logi

Vi har boendegaranti för elever på bibelskolan. Boendet på i studenthemmet, som delas med andra, brukar skapa en god gemenskap mellan elever på bibelskolan och övriga studenter på högskolan.

Hyrorna för 2020/2021 ser ut enligt följande:

Enkelrum 3 730 kr/mån
Delat rum 2700 kr/mån
Dubblett med pentry 3600 kr/mån
Dubblett utan pentry 3470 kr/mån

Har du anmält intresse för rum på studenthemmet, vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2020-2021”.

Vid inflyttning på studenthemmet tas en depositionsavgift på 1 000 kr ut, som återbetalas efter avsynad, godkänd, flyttstädning efter utflytt från studenthemmet.

Du som är under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN. Tänk då på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Ansökan

Ansökan till bibelskoleåret görs på webbansökan till Johannelund senast 15 maj 2020. Återbud lämnas skriftligt.


Vem ska söka till bibelskolan?

  • Du som önskar läsa Bibeln med större förståelse och applicera och brottas med innehållet.
  • Du som vill växa i tro tillsammans med andra för ett hållbart lärjungaskap.
  • Du som är nyfiken på en teologisk högskola.
  • Du som vill bli en bättre ledare.
  • Du som vill idrotta och engagera dig i KRIK.
  • Du som är sugen på stadsmiljön och dess möjligheter för ditt bibelår.

 

Ämnen som studeras

Gamla och Nya testamentet: Gamla Testamentet (GT) utgör den största delen av Bibeln och var Jesu och lärjungarnas Bibel. GT ger dig grundläggande kunskap om kristen tro, varför världen är så trasig som den är, hur Guds genom historien ständigt sökt upprättad kontakt med människan och haft en plan för människans räddning. Nya Testamentet (NT) är den del av Bibeln som visar dig vem Jesus är, hur du blir en kristen, hur du kan leva som kristen, Guds perspektiv på omvärlden och tiden vi lever i.

Evangelisation: Vad är det jag vill att andra ska veta om Jesus? Hur kan man ställa bättre frågor och på ett naturligt sätt kan prata om Jesus och evangeliet med vänner, grannar och andra man möter?

Apologetik: Med apologetik får du hjälp med att bättre förstå och förklara och försvara din tro gentemot motargument som möter en kristen som t.ex. tro och vetenskap.

Etik: Med kristen tro följer etik, det vill säga synen på rätt och fel, moral, livsstil, handlingar och tänkesätt.  Vi undersöker Bibelns sätt att tänka kring etik och diskuterar hur det ska tillämpas idag.

Lärjungaskap: Vad innebär det att följa Jesus, att vara hans lärjunge på 2000-talet? Vad innebär begrepp som helgelse, social rättfärdighet och kontemplativ andlighet för mitt kristna liv? Intressanta samtal, studier och gäster som utmanar oss.

Troslära: Du får studera grundläggande kristen troslära. Att rota sig i och stå fast i den sunda läran är viktigt för att undvika att driva vilse i tron. Vi går även in på vad trosläran betyder för det kristna livet i praktiken.

Själavård: Att vårda sin egen och andras själar är fundamentalt för kristet liv. Vi studerar tankar och inriktningar som präglar kristen själavård. Förutom att läsa får du under året även mentorsamtal och möjlighet till personlig själavård. Det är en uppskattad del av livet på bibelskolan.

Postmodernitet – samtidsanalys: Att studera det postmoderna samhället innebär helt enkelt att vi tittar på det som är nu. Hur ser det ut, varför blev det som det blev, vilka tankar präglar vår tid och vilka utmaningar och möjligheter vi som kristna har i den tid vi lever i.

 

Ett par röster från tidigare bibelskoleelever

Har blivit positivt överraskad i alla lektioner. Alla lärare är väldigt bra och extremt kunniga och det uppskattar jag. Gillar att alla lärare är öppna och att man ofta möts i korridorerna o att miljön är välkomnande.”

Interaktiva lektioner med plats för personlig reflektion! Bra med möjlighet att omvandla den kunskap/det teoretiska vi lär oss till praktik i våra personliga gudsrelationer.”

 

 

Bibelskolan på Johannelund anordnas av Hagabergs folkhögskola och Solviks folkhögskola i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. Johannelund tillhör EFS, är förankrad i den evangelisk-lutherska traditionen och har en ekumeniskt öppen profil.

JTHHGBsamverkan

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson