Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Välkommen att söka till vår bibelskola.

 

Bibelskola med två spår 

Johannelunds bibelskola vill ge dig ett års fördjupning av och möjlighet att landa i din tro, och låta den få mogna. Du får lära känna Bibeln, tid att tänka igenom viktiga frågor, upptäcka dina gåvor och skaffa dig redskap som hjälper dig i vardagen. Bibelundervisningen, som får mycket plats på bibelskolan, ger både bredd och fördjupning. Tillsammans går vi igenom Gamla och Nya Testamentet och den kristna trons grunder – vi lär oss om själavård och praktisk etik.

På Johannelund får du möta kunniga lärare och med hjälp av dem upptäcka mer om Bibeln och tid att fundera över viktiga frågor. Du får ta del av morgonböner, mässor och gudstjänster som hålls på skolan. På studenthemmet bor du med övriga studenter och skapar tillsammans en god gemenskap i en mysig miljö. Du får även tillgång till det välutrustade teologiska biblioteket fyllt med mängder av andliga klassiker, uppbyggelselitteratur, teologisk facklitteratur och mycket annat.

Du väljer ett av två spår:

  • KRIKspåret som präglas av idrottsglädje, ledarträning och en resa till Tanzania i skön mix.
  • Församlingsspåret, med fokus på lovsång – förkunnelse – integration, där du har en praktikförsamling under året, gör studiebesök med gruppen och får ut så mycket som möjligt av närheten till Johannelunds teologiska högskola.

Under veckorna varvas gemensam undervisning (främst på förmiddagarna) med spårtimmar (främst på tisdagseftermiddagar och fredagar). Viss undervisning, främst i Gamla Testamentet och när det är fokus på integrationen på Församlingsspåret, kommer att vara på engelska.

KRIK-spåret åker i november till Tanzania i Afrika och besöker där sitt internationella arbete CHRISC. Församlingsspåret har haft olika mål för sina resor, de kan gå till Oxford, Malmö eller Norge beroende på vad som passar bäst. Vi vill verkligen rekommendera att man följer med på resan för att få ut så mycket som möjligt av sitt bibelskoleår. Kostnader för resor tillkommer.

Studiemiljö

På Johannelunds bibelskola får du det bästa av två världar. Välutbildade högskolelärare som ger både bred och fördjupande undervisning i bibelkunskap. Samtidigt får du folkhögskolemiljön med kristen gemenskap, studenthem, mentorskap och frihet från tentaplugg, examination och betyg. Johannelund ligger i Uppsala och utgår från att Bibeln är Guds ord till oss idag och att centrum för kristen tro är räddningen genom Jesus Kristus. Johannelund är förankrad i den evangelisk-lutherska traditionen och har en ekumeniskt öppen profil.

Kurstider

Bibelskolan löper över hela läsåret och startar hösten 2017 måndagen den 28 augusti och sträcker sig fram till 18 maj 2018, med ett uppehåll över jul- och nyårshelgerna mellan den 16/12 och den 8/1 2018. Det kan i vissa fall gå att ansluta till bibelskolan under vårterminen.

Studiebidrag / studielån

Kurserna anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen ”Bibelskola”. Deltagarna har därför möjlighet att söka studielån och bidrag i vanlig ordning. Låneansökan görs på csn.se.

OBS! Du som ska läsa Teologi & Församlingsspåret gör det via Hagabergs folkhögskola. Du som ska läsa KRIK-spåret gör det via Solviks folkhögskola. Därför gör du din CSN-ansökan via den folkhögskola som anordnar det spår du ska läsa.

Allmän avgift

En allmän avgift för diverse kostnader tas ut av samtliga deltagare, för att täcka  kostnader för lägerdagar, kopierat material, lägerdagar, studiebesök, elevförsäkring samt matkostnader vid introduktion- och avslutningssammanhang. Förra året var den 3900kr, men vi siktar på att kunna sänka den något till kommande läsår.
För KRIK-spåret tillkommer en spåravgift på 3 000 kronor där det ingår många exklusiva och spännande aktiviteter som exempelvis höghöjdsbana, fäktning, curling, bågskytte, klättring och judo. Dessutom flera utflykter och en resa till Åre.

Även för Församlingsspåret kan det tillkomma kostnader för studiebesök och konferenser.

Kostnader tillkommer för böcker, övrigt undervisningsmaterial, ev. studiebesök, den längre höstresan  mm. Den allmänna avgiften och ev. spåravgift kan delas i flera delbetalningar.

Logi

Elever på bibelskolan  erbjuds logi på Johannelunds studenthem. Boende i delat studentrum kostar 2.450 kr/månad och boende i enskilt rum kostar 3.440 kr/månad för läsåret 2017-2018. Enskilt rum erbjuds i mån av plats.

Har du anmält intresse för rum på studenthemmet, vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2017-2018”.

Du som är under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN.se. Tänk då på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Läs mer:

Ansökan

Ansökan till bibelskoleåret görs på webbansökan till Johannelund före den 15 maj.  Elever som skickar in efter 15 maj antas endast i mån av plats. Återbud lämnas skriftligt. Webbansökan öppnar 1 april.

Webbansökan Bibelskola

Vem ska söka?

  • Du som önskar läsa Bibeln med större förståelse och applicera och brottas med innehållet.
  • Du som vill växa i tro tillsammans med andra
  • Du som är nyfiken på miljön på en teologisk högskola
  • Du som önskar en variation av ämnen jämte rena bibelkurser
  • Du som vill bli få mer redskap till att tjäna i ledarskap i församling
  • Du som vill idrotta och engagera dig i KRIK
  • Du som är sugen på stadsmiljön och dess möjligheter för ditt bibelår …
  • … är det DU? Välkommen med din ansökan!

 

Ämnen som studeras:

Gamla och Nya testamentet

Gamla Testamentet förkortas GT och Nya Testamentet förkortas NT. GT utgör den största delen av Bibeln och var Jesu och lärjungarnas Bibel. GT ger dig grundläggande kunskap om kristen tro, varför världen är så trasig som den är, hur Guds plan med räddningen av människan ser ut o.s.v. NT är den del av Bibeln som ger dig kunskap om vem Jesus är, hur du blir en kristen, hur du ska leva som kristen, Guds perspektiv på omvärlden och tiden vi lever i m.m.

Under året läser vi igenom stora delar av Gamla testamentet och lär oss om Guds frälsningsplan och hur man lär känna Gud genom att  läsa GTs olika  genrer som poesi, historik, profetia etc. Hela Nya testamentet läser vi tillsammans under året – och målet är att du ska få med dig både helhetsperspektivet och ha hunnit djupdyka när du är klar så att du får en god grund att stå på i förståelsen av vem Jesus är och vilket liv han bjuder in oss och resten av världen till.

Evangelisation

Här lär du dig mer om hur du på ett naturligt sätt kan prata om Jesus och evangeliet med vänner, grannar och andra du möter.

Apologetik

Med apologetik får du hjälp med att förklara och försvara din tro gentemot de många motargument som möter en kristen som t.ex. tro och evolution, tro och vetenskap.

Etik

Med kristen tro följer etik, d.v.s en syn på rätt och fel, moral, livsstil, handlingar, tänkesätt o.s.v. Kristen etik utmanar på många sätt det sätt att tänka som präglar vårt samhälle i dag.

Lärjungaskap

Vad innebär det att följa Jesus, att vara Hans lärjunge på 2000-talet? Denna ämnesdel innehåller intressanta samtal, studier och gäster som utmanar.

Troslära

Du får studera grundläggande kristen troslära. Att rota sig i och stå fast i den sunda läran är viktigt så man undviker att driva vilse i tron.

Själavård

Att vårda sin egen och andras själar är fundamentalt för kristet liv. Vi studerar tankar, inriktningar och tankar som präglar kristen själavård. Förutom att läsa får du även mentorsamtal och personlig själavård vilket är en mycket uppskattad del av livet på Bibelskolan.

Postmodernitet – Samtidsanalys

Att studera det postmoderna samhället innebär helt enkelt att vi tittar på det som är nu. Hur ser det ut, varför blev det som det blev, vilka tankar präglar vår tid och vilka utmaningar har vi, som kristna, i den tid vi lever i – det är några av de saker vi tar tag i under denna ämnesdel.

Idrott

En gång i veckan har vi gemensam KRIK-idrott.

Bibelskolan på Johannelund anordnas av Hagabergs folkhögskola och Solviks folkhögskola i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. Församlingsspåret ges av Hagaberg och KRIK-spåret av Solvik.

JTHHGBsamverkan

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson