Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Välkommen att söka till vår bibelskola.

Bibelskola med två spår – Församling- & KRIK-spåret

Två röster från tidigare bibelskoleelever:

Har blivit positivt överraskad i alla lektioner. Alla lärare är väldigt bra och extremt kunniga och det uppskattar jag. Gillar att alla lärare är öppna och att man ofta möts i korridorerna o att miljön är välkomnande.”

Interaktiva lektioner med plats för personlig reflektion! Bra med möjlighet att omvandla den kunskap/det teoretiska vi lär oss till praktik i våra personliga gudsrelationer.”

Johannelunds bibelskola vill ge dig ett års fördjupning av och möjlighet att landa i din tro, och låta den få mogna. Du får lära känna Bibeln, tid att tänka igenom viktiga frågor, upptäcka dina gåvor och skaffa dig redskap som hjälper dig i vardagen. Bibelundervisningen, som får mycket plats på bibelskolan, ger både bredd och fördjupning. Tillsammans går vi igenom Gamla och Nya Testamentet och den kristna trons grunder – vi lär oss om själavård och praktisk etik.

På Johannelund får du kunniga och engagerade lärare (se nedan), du får ta del av morgonböner, mässor och gudstjänster tillsammans på skolan. På studenthemmet bor du med övriga studenter och skapar tillsammans en god gemenskap. Du får även tillgång till vårt välutrustade teologiska bibliotek.

Du väljer ett av två spår:

  • KRIK-spåret som präglas av idrottsglädje, ledarträning och en resa till Tanzania i skön mix.
  • Församlingsspåret, med fokus på tillbedjan – teologi – integration, där du har en praktikförsamling under året, gör studiebesök med gruppen och får ut så mycket som möjligt av närheten till Johannelunds teologiska högskola.

Under veckorna varvas gemensam undervisning (främst på förmiddagarna) med spårtimmar (främst på tisdagseftermiddagar och fredagar). Viss undervisning, främst i Gamla Testamentet och när det är fokus på integrationen på Församlingsspåret, kommer att vara på engelska.

KRIK-spåret åker i november till Tanzania i Afrika och besöker där sitt internationella arbete CHRISC. Församlingsspåret har haft olika mål för sina resor, Oxford, Malmö eller Norge beroende på vad som passar bäst. Vi vill verkligen rekommendera att man följer med på resan för att få ut så mycket som möjligt av sitt bibelskoleår. Kostnader för resor tillkommer.

Studiemiljö

På Johannelunds bibelskola får du det bästa av två världar. Högskolans och folkhögskolans lärare som ger både bredd och fördjupande undervisning, besökande gäster som delar med sig av kunskap och lärjungaskap, folkhögskolemiljön med ”learning by doing and reflecting”, kristen gemenskap, studenthem, mentorskap och frihet från examination och betyg. Johannelund utgår ifrån att Bibeln är Guds ord till oss idag och att centrum för kristen tro är räddningen genom Jesus Kristus. Johannelund tillhör EFS, är förankrad i den evangelisk-lutherska traditionen och har en ekumeniskt öppen profil.

Lärare:

Lärare som undervisar under året: Beth Elness Hanson, Gunilla Bäcks, Tommy Mellberg, Tomas Nygren, Torbjörn Larspers, Olle Härdne, Olof Edsinger e.t.c.  samt flertalet inbjudna gäster.

Kurstider

Bibelskolan löper över hela läsåret och startar hösten 2018 måndagen den 3 september och sträcker sig fram till 17 maj 2019, med ett uppehåll över jul- och nyårshelgerna mellan den 20/12 och den 6/1 2019. Det kan i vissa fall gå att ansluta till bibelskolan under vårterminen.

Studiebidrag / studielån

Kurserna anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen ”Bibelskola”. Deltagarna har därför möjlighet att söka studielån och bidrag i vanlig ordning. Låneansökan görs på csn.se.

OBS! Du som ska läsa Teologi & Församlingsspåret gör det via Hagabergs folkhögskola. Du som ska läsa KRIK-spåret gör det via Solviks folkhögskola. Därför gör du din CSN-ansökan via den folkhögskola som anordnar det spår du ska läsa.

Allmän avgift

En allmän avgift för diverse kostnader tas ut av samtliga deltagare, för att täcka kostnader för gemensamma lägerdagar, kopierat material, studiebesök, samt matkostnader vid introduktion- och avslutningssammanhang. Kostnaden för 2018/2019 är 2900 kr.

För KRIK-spåret tillkommer en spåravgift på 3 000 kronor där det ingår många exklusiva och spännande aktiviteter som exempelvis höghöjdsbana, fäktning, curling, bågskytte, klättring och judo. Dessutom flera utflykter. För Församlingsspåret tillkommer en spårkostnad på 500 kr/termin för studiebesök och konferenser. Den allmänna avgiften och ev. spåravgift kan delas i flera delbetalningar.

Notera att böcker, skrivmaterial, egen kopiering och den längre höstresan inte ingår i dessa avgifter.

Logi

Elever på bibelskolan  erbjuds logi på Johannelunds studenthem. Boende i delat studentrum kostar 2.500 kr/månad och boende i enskilt rum kostar 3.510 kr/månad för läsåret 2018-2019. Enskilt rum erbjuds i mån av plats.

Har du anmält intresse för rum på studenthemmet, vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2018-2019”.

Vid inflyttning på studenthemmet tas en depositionsavgift på 1 000 kr ut, som återbetalas efter avsynad, godkänd, flyttstädning efter utflytt från studenthemmet.

Parkering under hela studietiden är möjlig för en avgift på 300 kr/månad.

Du som är under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN.se. Tänk då på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Läs mer:

Ansökan

Ansökan till bibelskoleåret görs på webbansökan till Johannelund och är nu öppen för läsåret 2018-2019. Vi ser helst att du gör din ansökan före den 15 maj.  Elever som skickar in efter 15 maj antas i mån av plats. Återbud lämnas skriftligt.

Webbansökan Bibelskola

Vem ska söka?

  • Du som önskar läsa Bibeln med större förståelse och applicera och brottas med innehållet.
  • Du som vill växa i tro tillsammans med andra för ett hållbart lärjungaskap.
  • Du som är nyfiken på en teologisk högskola.
  • Du som vill bli en bättre ledare.
  • Du som vill idrotta och engagera dig i KRIK.
  • Du som är sugen på stadsmiljön och dess möjligheter för ditt bibelår …
  • … är det DU? Välkommen med din ansökan!

 

Ämnen som studeras:

Gamla och Nya testamentet

Gamla Testamentet (GT) utgör den största delen av Bibeln och var Jesu och lärjungarnas Bibel. GT ger dig grundläggande kunskap om kristen tro, varför världen är så trasig som den är, hur Guds genom historien ständigt sökt upprättad kontakt med människan och haft en plan för människans räddning. Nya Testamentet (NT) är den del av Bibeln som visar dig vem Jesus är, hur du blir en kristen, hur du ska leva som kristen, Guds perspektiv på omvärlden och tiden vi lever i m.m.

Under året läser vi igenom stora delar av GT lär oss läsa dess olika genrer som poesi, historik, profetior etc. Nya testamentet läser vi själva/tillsammans igenom under året – och målet är att du ska få med dig både helhetsperspektivet och har hunnit djupdyka på vissa ställen när du är klar, så att du får en god grund att stå på i förståelsen av vem Jesus är och vilket liv han bjuder in oss – och hela världen – till.

Evangelisation

Vad är det jag vill att andra ska veta om Jesus? Hur kan man ställa bättre frågor och på ett naturligt sätt kan prata om Jesus och evangeliet med vänner, grannar och andra man möter? (VT)

Apologetik

Med apologetik får du hjälp med att bättre förstå och därmed även kunna förklara och försvara din tro gentemot de många motargument som möter en kristen som t.ex. tro och vetenskap.

Etik

Med kristen tro följer etik, d.v.s en syn på rätt och fel, moral, livsstil, handlingar, tänkesätt o.s.v.  Vi undersöker Bibelns sätt att tänka etik och diskuterar hur det ska tillämpas idag.

Lärjungaskap

Vad innebär det att följa Jesus, att vara Hans lärjunge på 2000-talet? Vad innebär begrepp som helgelse, social rättfärdighet och kontemplativ andlighet för mitt kristna liv? Intressanta samtal, studier och gäster som utmanar.

Troslära

Du får studera grundläggande kristen troslära. Att rota sig i och stå fast i den sunda läran är viktigt så man undviker att driva vilse i tron. Vi går även in på vad trosläran betyder för det kristna livet i praktiken.

Själavård

Att vårda sin egen och andras själar är fundamentalt för kristet liv. Vi studerar tankar, inriktningar och tankar som präglar kristen själavård. Förutom att läsa får du under året även mentorsamtal och möjlighet till personlig själavård vilket är en mycket uppskattad del av livet på Bibelskolan. (VT)

Postmodernitet – Samtidsanalys

Att studera det postmoderna samhället innebär helt enkelt att vi tittar på det som är nu. Hur ser det ut, varför blev det som det blev, vilka tankar präglar vår tid och vilka utmaningar och möjligheter vi som kristna har i den tid vi lever i.

Idrott

En gång i veckan har vi gemensam KRIK-idrott.

Bibelskolan på Johannelund anordnas av Hagabergs folkhögskola (Församlingsspåret)och Solviks folkhögskola (KRIK-spåret)i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.

JTHHGBsamverkan

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg