Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Församlingsspåret.

 

Församlingsspåret kommer under att läsåret 2019-2020 att erbjuda dig nya vägar och möjligheter. Vår önskan är att ditt år på Johannelunds Bibelskola ska ge dig utrustning för din framtid som Jesu lärjunge och ledare i församling.  Spåret är en riktigt bra grund för dig som sedan ska fortsätta att läsa till präst/pastor, och även för dig som siktar på andra funktioner och uppgifter i Guds rike!

Vi fördjupar oss i viktiga områden för kyrkan idag. Både teoretiskt och praktiskt.  Precis som församlingspraktiken löper under hela året så kommer fokus på tillbedjan (lovsång), förkunnelse (teologi) och möten över gränser (integration) också att göra det. Förutom Gunilla Bäcks, kommer Tommy Mellberg och Beth Elness-Hanson att ha regelbunden undervisning som fördjupar och utrustar. (Hör gärna av dig till kursföreståndare Gunilla Bäcks för att få höra mer om spåret och få bolla hur det passar dig.)

Församlingspraktiken är en integrerad del av ditt år på Bibelskolan, och du kommer att vara knuten till en av de lokala församlingarna nära skolan under hela året. Praktiken ser olika ut beroende på vad församlingen står i och din personlighet, kallelse, intressen och erfarenheter. Du kommer att få möta äldre, yngre och få möta och samarbeta med och lära av erfarna ledare. Till församlingen får då även med dig olika uppgifter som hjälper dit att reflektera över hur du själv önskar vara med och bygga församling, och eftersom deltagarna i gruppen är i olika församlingar så blir det goda utbyten när vi träffas.

Det här spåret är för dig som vill få ut mesta möjliga av att läsa på samma plats som Johannelund teologiska högskola:

– Du får vara med på Teologiska dagar och olika intressanta föreläsningar som erbjuds på Johannelund

– Du ges möjligheten till att under slutet av året läsa en läskurs för högskolepoäng.

Tillsammans med spåret gör vi besök i olika kyrkor och åker på en/ett par konferenser under året till sammanhang som Johannelund har goda kontakter med. Under hösten gör vi en gemensam spårresa. Resorna har haft olika mål varje år och de senaste åren har de gått ibland till Oxford, England och ibland till Malmö – olika resmål och bra resor som bidragit till förståelse av församlingens uppdrag, och god teamgemenskap i gruppen! Kostnad för studieresor som dessa tillkommer utanför bibelskoleavgiften.

 

Välkommen att investera i Guds rike – och låt Församlingsspåret bli ett steg på vägen!

 

 

 

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog