Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Exegetisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom exegetisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Gamla testamentet (GT)

EG 205 (206 + 207)      Intro Hebreiska    b    (undervisning vartannat år, ges ht 17 och vt 18)

EG 350      GT Historiska böckerna a

EG 351      GT Pentateuken a

EG 352      GT Psaltaren a

EG 353      GT Profeterna  a

EG 354      GT teologi  a

EG 355      GT Pent språkl   a

EG 356      GT Psalt språkl a

EG 357      GT Prof språkl   a

EG 358      GT teol språkl   a

EG 359      GT Hist språkl    a

EG 455      GT Pent språkl

EG 456      GT Psalt språkl   a

EG 457      GT Prof språkl a

EG 458      GT teol språkl    a

EG 459      GT Hist språkl a

ET 260     Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi   a

ET 353      Förhållandet GT-NT a

ES 302      Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv    c

Nya testamentet

EN 250      Jesus fran Nasaret   a

EN 262      Den helige Ande  a

EN 300     Jesus och evangelierna   a

EN 301      Paulus och breven    a

ES 270      NT etik  a

ET 101      Dator-stodd bibelvetenskap   b

Valbara programkurser inom exegetisk teologi med undervisning

EN 101      NT intro    (ht 2017  undervisning andra halvan av höstterminen)

EG 101      Intro GT    (ht 2017  undervisning första halvan av höstterminen)

EN 205      Introduktion till nytestamentlig grekiska (undervisning höstterminen 2018)

EN 306     Markusevangeliets exegetik språkligt   (undervisning första halvan av vårterminen 2017, halvfart)

EN 317      Första korinthierbrevet med grekiska   (undervisning andra halvan av vårterminen 2017, halvfart)

EG 202      Fördjupnings GT  c (undervisning vt 2018, vartannat år)

EG 202      Fördjupning i GT engelsk version 2018 vt 

EN 202      Fördjupning NT     c (undervisning vt 2018, vartannat år)

ET 305      Kandidatuppsats exegetik språkl. 15 hp  b (undervisning vt)

ET 304      Kandidatuppsats exegetik ickespråklig15 hp b (undervisning vt )

ET 351       Ett exegtiskt studium av den missionella kyrkan     b (viss undervisning ht)

 

 

 

 

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström