Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Exegetisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom exegetisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Gamla testamentet (GT)

EG 205 (206 + 207)      Intro Hebreiska    b    (undervisning vartannat år, ges ht 17 och vt 18)

ET 260     Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi   a

ET 353      Förhållandet GT-NT a

ES 302      Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv    c

Nya testamentet

ET 101      Dator-stödd bibelvetenskap   b

Valbara programkurser inom exegetisk teologi med undervisning

EG 101      Intro GT (ht 2018  undervisning första halvan av höstterminen)

EN 101      Intro NT   (ht 2018  undervisning andra halvan av höstterminen)

EN 205      Introduktion till nytestamentlig grekiska (undervisning höstterminen 2018)

EN 309     Johannesevangeliets exegetik (undervisning vt 2019)

EG 202      Fördjupnings GT  c (undervisning vt 2018, vartannat år)

EG 202      Fördjupning i GT engelsk version 2018 vt 

EN 202      Fördjupning NT     c (undervisning vt 2018, vartannat år)

ET 203      (EG 203, EN 203) Uppsats 7,5 hp     b (undervisning vt)

ET 305      Kandidatuppsats exegetik språkl. 15 hp  b (undervisning vt)

ET 304      Kandidatuppsats exegetik ickespråklig15 hp b (undervisning vt )

ET 351       Ett exegtiskt studium av den missionella kyrkan     b (viss undervisning ht)

 

 

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan