Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Exegetisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom exegetisk teologi

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Gamla testamentet (GT)

EG   101  Intro Gamla testamentet (ht 2020)

EG   202  Fördjupning GT  (undervisning vt 2018, vartannat år)

EG   202  Fördjupning i GT engelsk version 2018 vt 

EG   205 (206 + 207)  Introduktion till bibelhebreiska 

EG, EN, ET   304,  Kandidatuppsats utan grekiska eller hebreiska

EG, EN, ET   305  Kandidatuppsats med grekiska eller hebreiska 

EG   351  Gamla testamentet: Pentateuken  (ht 2020)

EG   353  Gamla testamentet Profeterna 

EG   355  Gamla testamentet: Pentateuken. Språklig variant.  (ht 2020)

EG   357  Gamla testamentet Profeterna Språklig

EG   455  Gamla testamentet. Pentateuken. Språklig variant. 

EG   457  Gamla testamentet profetisk litteratur språklig  (avancerad nivå)

ET   353  Förhållandet GT-NT

ES   302  Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv

ES   201  Introduktion till hermeneutik

ET   101  Dator-stöd bibelvetenskap    (ht 2020)

ET   305  Kandidatuppsats exegetik språkl. 15 hp  b (undervisning vt)

ET   304  Kandidatuppsats exegetik ickespråklig 15 hp  (undervisning vt )

ET   415  Magisteruppsats i exegetik

ET   515  Mastersuppsats i exegetik

 

Nya testamentet

EN   101 Introduktion till Nya testamentet  (ht 2020)

EN   202 Fördjupning NT

EN   205 Grekiska 

EN   250 Jesus från Nasaret  (ht 2020)

EN   300 Jesus och evangelierna

EN   301 Paulus och breven

EG, EN, ET   304, Kandidatuppsats utan grekiska eller hebreiska

EG, EN, ET   305 Kandidatuppsats med grekiska eller hebreiska

EN   101 Intro Nya testamentet  (ht 2018  undervisning andra halvan av höstterminen)

EN   309 Johannesevangeliets exegetik (undervisning vt 2019)

EN   319 Galaterbrevets exegetik med grekiska

EN   419  Galaterbrevets exegetik med grekiska  (avancerad nivå)

EN   436 Perspektiv på nytestamentlig teologi   (ht 2020)

ET   415  Magisteruppsats i exegetik

ES   270 Nytestamentlig etik 

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm