Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Exegetisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom exegetisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Gamla testamentet (GT)

EG (206 + 207)      Introduktion bibelhebreiska

EG 350      GT Historiska böckerna a

EG 351      GT Pentateuken a

EG 352      GT Psaltaren a

EG 353      GT Profeterna  a

EG 354      GT teologi  a

EG 355      GT Pentateuken språkl  a

EG 356      GT Psaltaren språkl  a

EG 357      GT Profeterna språkl a

EG 358      GT teol språkl  a

EG 359      GT Hist språkl  a

EG 455      GT Pent språkl  a

EG 456      GT Psalt språkl  a

EG 457      GT Prof språkl  a

EG 458      GT teol språkl  a

EG 459      GT Hist språkl  a

ET 260     Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi   a

ET 353     Förhållandet GT-NT   a

Nya testamentet

EN 250      Jesus från Nasaret a

EN 262      Den helige Ande  a

EN 300     Jesus och evangelierna   a

EN 301     Paulus och breven    a

ES 270      NT etik  a

 

Valbara programkurser inom exegetisk teologi med undervisning

EN 101 Introduktion till Nya testamentet (ht 2017  undervisning första halvan av höstterminen)

EG 101 Introduktion till  Gamla testamentet (ht 2017  undervisning första halvan av höstterminen)

EN 205 Introduktion till nytestamentlig grekiska (undervisning höstterminen 2018)

EN 306     Markusevangeliets exegetik språkligt   (undervisning första halvan av vårterminen 2017, halvfart)

EN 317     Första Korinthierbrevet med grekiska    (undervisning andra halvan av vårterminen 2017, halvfart)

EG 202      Fördjupning GT
    c (undervisning vt 2018, vartannat år)

EN 202      Fördjupning NT  c (undervisning vt 2018, vartannat år)

EG 304, EN 304      Kandidatuppsats exeg 15 hp  b (undervisning vt)

EG 305, EN 305      Kandidatuppsats språklig  15 hp b (undervisning vt )

ET 351      Ett exegetiskt studium av den missionella kyrkan  b (viss undervisning vt)

 

 

 

 

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson