Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Exegetisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom exegetisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

 

Gamla testamentet (GT)

EG 101  Introduktion till Gamla testamentet (ht 2019  undervisning första halvan av höstterminen)

EG 202  Fördjupning GT  c (undervisning vt 2018, vartannat år)

EG 202  Fördjupning i GT engelsk version 2018 vt 

EG 205 (206 + 207) Introduktion till bibelhebreiska 

EG, EN, ET 304,  Kandidatuppsats utan grekiska eller hebreiska

EG, EN, ET 305  Kandidatuppsats med grekiska eller hebreiska

EG 353 Gamla testamentet Profeterna

EG 357 Gamla testamentet Profeterna Språklig

EG 455  Gamla testamentets moseböcker med hebreiska

EG 457 Gamla testamentet profetisk litteratur språklig   (avancerad nivå)

ET 353  Förhållandet GT-NT a

ES 302  Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv    c

ES 201 Introduktion till hermeneutik

ET 101  Dator-stödd bibelvetenskap   b

ET 305  Kandidatuppsats exegetik språkl. 15 hp  b (undervisning vt)

ET 304  Kandidatuppsats exegetik ickespråklig15 hp b (undervisning vt )

ET 415  Magisteruppsats i exegetik

 

Nya testamentet

EN 101 Introduktion till Nya testamentet

EN 202   Fördjupning NT

EN 300    Jesus och evangelierna

EN 301    Paulus och breven

EG, EN, ET 304,  Kandidatuppsats utan grekiska eller hebreiska

EG, EN, ET 305  Kandidatuppsats med grekiska eller hebreiska

EN 101  Intro NT   (ht 2018  undervisning andra halvan av höstterminen)

EN 309  Johannesevangeliets exegetik (undervisning vt 2019)

EN 319  Galaterbrevets exegetik med grekiska

EN 419  Galaterbrevets exegetik med grekiska  (avancerad nivå)

EN 436  Perspektiv på Nya testamentets teologi

ET 415  Magisteruppsats i exegetik

ES 270 Nytestamentlig etik 

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds