Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Historisk praktisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom historisk-praktisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Kyrkohistoria

HK 301      Sveriges kyrkohistoria  a

HK 302      Kyrkohistoria  – Pentekostalism     a

HK 302-303      Kyrkohistoria – litteraturkurs  7,5/15 hp  a

HK 358      Samemission och samisk kyrkohistoria i Sverige a

SH 251          Liv och tro i EFS  a

Mission och kulturmöten

HP 252      Kulturmöten och kulturöverskridande arbete  a

Själavård

HS 252      Själavård i kris och utsatta situationer  c (erbjuds i samarbete med Fjellstedtska vt 17, föreläsningsdagar )

HS 353      Familje- och relationsstödjande själavård c  (ges bara ht med obligatorisk introduktion)

HP 354      Själavård i mötet med skam och skuld     c (ges bara ht med obligatorisk introduktion)

Kommunikation/homiletik

HT 101      Retorik och homiletik

HT 202         Predikan i Luthersk tradition  a

Diakoni

SH 310      Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete     b  (undervisning ht 2018)

SH 205         Tro och etik i diakonalt arbete  a

Ledarskap och församlingsutveckling

HL 250      Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka 15 hp  a

HL 353      Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling   b

HP 205      Församlingsutveckling – en introduktion     a

 

Övriga

HK 251      Det heliga landet i historia och nutid

HM 101      Musik och teologi

Programkurser inom historisk-praktisk teologi med undervisning

Kyrkohistoria, mission, Svenska kyrkan

HK 102      Kyrkohistoria – en introduktion       b (undervisning ht 18)

HK 203      Missionens historia, teologi och praktik    b (undervisning ht vartannat år)

HK 210      Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000 b (undervisning ht vartannat år)

SH 302      Svenska kyrkans tro och liv – del 1   b (undervisning ht varje år)

SH 303      Svenska kyrkans tro och liv – del 2    b (undervisning ht varje år)

SH 251          Liv och tro i EFS  a  (undervisning vt varje år)

SH 310      Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete b (undervisning höstterminen 2018)

HL 252      Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext   c ( höstterminen 2018)

HP 251      Den missionella kyrkan – teologi och praxis    c  (höstterminen 2018)

Kommunikation/homiletik

HT 101      Retorik och homiletik   b (viss undervisning ht 18)

Själavård

HS 251      Perspektiv på kyrklig själavård    b (undervisning vt)

HS 201      Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi      b (undervisning vt)

HP 301      Själavård handledning och mentorskap     b (undervisning vt)

HP 401      Själavård handledning och mentorskap b (undervisning vt)

Uppsatskurser

HP 201      Uppsats i historisk och praktisk teologi 7,5 hp b (undervisning vt)  c

HP 304      Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi 15 hp  b (undervisning vt)  b

 

 

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg