Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Historisk-praktisk teologi.

Fristående- och valbara kurser inom historisk-praktisk teologi

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Kyrkohistoria

HK   301  Sveriges kyrkohistoria

HK  302  Kyrkohistoria  – Pentekostalism

HK   302-303  Kyrkohistoria – litteraturkurs  7,5/15 hp

HK   302  Kyrkohistoria – Pentekostalism

HK   358  Samemission och samisk kyrkohistoria i Sverige

SH   251  Liv och tro i EFS

 

Själavård

HS   252  Själavård i kris och utsatta situationer   (ges bara vt med obligatorisk introduktion och avslutning )

HS   353  Familje- och relationsstödjande själavård   (ges bara ht med obligatorisk introduktion och avslutning)

HP   354  Själavård i mötet med skam och skuld      (ges bara ht med obligatorisk introduktion och avslutning)

 

Kommunikation/homiletik

HT   202  Predikan i Luthersk tradition

 

Diakoni

SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete

SH   205  Tro och etik i diakonalt arbete

 

Ledarskap och församlingsutveckling

HL   250  Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka 15 hp

HL   353  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

HP   205  Församlingsutveckling – en introduktion

 

Övriga

HK   251  Det heliga landet i historia och nutid

HM   105  Musik och teologi

HK   256  Kyrkoliv i Tanzania

 

Programkurser inom historisk-praktisk teologi med undervisning

Kyrkohistoria, mission, Svenska kyrkan

HK   102  Kyrkohistoria – en introduktion      (undervisning ht 20)

HK   203  Missionens historia, teologi och praktik

HK   210  Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000

SH   302  Svenska kyrkans tro och liv, del 1    (undervisning vt varje år)

SH   303  Svenska kyrkans tro och liv, del 2    (undervisning vt varje år)

SH   251  Liv och tro i EFS    (undervisning vt varje år)

SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete

HL   252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext    ( ht 20)

HP   251  Den missionella kyrkan – teologi och praxis  

 

Kommunikation/homiletik

HT   101  Retorik och homiletik    (ht 20)

 

Själavård

HS   251  Perspektiv på kyrklig själavård    (undervisning ht 20)

HS   201  Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi       (undervisning vt)

HP   301  Själavård handledning och mentorskap    (undervisning vt)

HP   401  Själavård, handledning och mentorskap  (undervisning ht 20)

 

Uppsatskurser

HP   201  Uppsats i historisk och praktisk teologi 7,5 hp b (undervisning vt)

HP   304  Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi 15 hp

 

 

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström