Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Historisk-praktisk teologi.

Om inget annat anges är kurserna på 7,5 hp. Kurser med begynnelsesiffrorna 4 eller 5 är på avancerad nivå.

HK   102  Introduktion Kyrkohistoria
HK   203  Missionens historia, teologi och praktik
HK   210  Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000
HK   251  Det heliga landet i historia och nutid
HK   256  Kyrkoliv i Tanzania
HK   301  Sveriges kyrkohistoria – litteraturkurs
HK   302  Kyrkohistoria – litteraturkurs (pentekostal kyrkohistoria)
HK   302/HK   303  Kyrkohistoria – litteraturkurs
HK   358  Mission bland samer och samisk kyrkohistoria i Sverige
HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)
HK   412/HK   512  Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)
HK   413/HK 513  Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1700 (7,5 el 15 hp)
HK   414/HK   514  Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)
HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)
HK   416/HK   516  Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

HL   154  Introduktion till ledarskap
HL   250  Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka
HL   252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext 
HL   353  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
HL   452  Entreprenörskap och nystartsarbete
HL   453  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
HL   455  Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP   201  Uppsats i historisk-praktisk-teologi (B-uppsats) (7,5 hp)
HP   205  Introduktion Församlingsutveckling
HP   251  Den missionella kyrkan – teologi och praxis
HP   301  Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer
HP   304  Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi (15 hp)
HP   354  Själavård i mötet med skam och skuld (obligatoriska campusträffar)
HP   401  Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer
HP   404  Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)
HP   451  Den missionella kyrkan – teologi och praxis
HP   452  Kulturmöten och kulturöverskridande arbeten
HP   457  Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)
HP   504  Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)
HP   505  Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HS   201  Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi
HS   251  Perspektiv på kyrklig själavård
HS   252  Själavård i kris och utsatta situationer (obligatoriska campusträffar)
HS   353  Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
HS   401  Själavård och andlig vägledning i historisk perspektiv
HS   453  Familje- och relationsstödjande själavård

HT   101  Retorik och homiletik
HT   202 Predikan i luthersk tradition

SH   205  Tro och etik i diakonalt arbete
SH   251  Liv och tro i EFS
SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete
SH   302  Svenska kyrkans tro och liv – del 1
SH   303  Svenska kyrkans tro och liv –  del 2
SH   310  Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH   452  Liv och tro i EFS
SH   410  Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom teologi
TM   501  Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi
SD   456  Nutida karismatisk teologi

 

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog